Meklēt

Bratislava, capitale della Slovacchia Bratislava, capitale della Slovacchia 

Slovākija: Bratislavas arhibīskapa vēstule ES Tiesai

“Atzīt savienību starp vienāda dzimuma pāriem, nozīmē cilvēka dabas degradāciju, laulības vienreizējības degradāciju.” Tāds ir Bratislavas arhibīskapa-metropolīta Staņislava Zvolenska arguments. Slovākijas Bīskapu konferences prezidents ir nosūtījis vēstuli Eiropas Savienības Tiesai attiecībā uz tā dēvēto “Coman” lietu.

 Tas nozīmē, ka kādas valsts pilsonis, kurā homoseksuālu personu laulības netiek atzītas, var salaulāties citā valstī, kurā tās ir atzītas un iepriekšējai valstij šīs laulības būs jāatzīst piespiedu kārtā. Par precedentu “Coman” lietai kalpo Rumānijas pilsoņa Komana Beļģijā noslēgtās laulības ar ASV pilsoni Hamiltonu. Līdz ar to pilsonis Hamiltons pieprasa, lai viņš varētu dzīvot Rumānijā pamatojoties uz “laulību” ar Rumānijas pilsoni.

Arhibīskaps Zvolenskis Eiropas Savienības Tiesas prezidentam Koenam Lenaertam adresētajā vēstulē norāda, ka ne valstis, ne pilsoņi Eiropas Tiesu nav pilnvarojuši ar kompetenci mainīt sabiedrības domāšanu. Tāpat, Eiropas Savienībai nav piešķirta vara mainīt laulības definīciju. Visbeidzot, neviens cilvēks nav spējīgs izmainīt dabisko likumu, kas ir ierakstīts ģimenē un laulībā. “Ja Tiesa ir pārliecināta par pretējo, tad tā savā pārliecībā kļūdās,” raksta Bratislavas arhibīskaps. Viņš citē pazīstamo Čestertona frāzi “neprātības nepārstāj būt par neprātībām tāpēc, ka tās kļūst par modi” (“Fallacies do not cease to ne fallacies because they become fashions”).

Daudzu Eiropas Savienības valstu Konstitūcijas, ieskaitot Slovākijas Republiku, garantē laulību kā unikālas partnerattiecības starp vīrieti un sievieti. Nevienas citas partnerattiecības, vai personu grupas nevar baudīt laulības legālo un sociālo vērtību. Civilais likums ir daudz ierobežotāks nekā morālais likums, bet civilais likums nedrīkst būt pretrunā ar veselo sparātu, jo tad tas zaudētu  sirdsapziņu saistošo spēku. Likumam ir spēks tikai tiktāl, cik tas izriet no veselā saprāta atzītā dabiskā likuma, kā arī tāpēc, ka tas respektē katras personas neaizskaramo cieņu. Slovākijas Bīskapu konferences prezidents uzsver, ka legālie standarti, kas atzīst homoseksuālu pāru laulības, ir pretrunā ar veselo saprātu, tāpēc, ka tie piešķir laulības institūcijas legālās garantijas  viendzimuma personām.

Vēstulē teikts, ka apzinoties vērtības, kas tiek apdraudētas, Eiropas Savienība nedrīkst “de facto” legalizēt šāda veida partnerattiecības un tai pašā laikā pildīt savu pienākumu veicinot un aizsargājot kopējā labuma pamatinstitūciju, proti, laulību starp vīrieti un sievieti. Eiropas Savienības dalībvalstis savos konstitucionālajos un citos fundamentālajos nolikumos ir deklarējušas savu attieksmi attiecībā uz dažādiem sociālajiem fenomeniem. “Šo principu, kā arī demokrātijas un likuma spēka nodrošinašāna ir daļa no valsts suverenitātes,” raksta arhibīskaps Zvolenskis. Viņš uzsver, ka tāpēc nav pieļaujamas procedūras, kuras, kalpojot ekonomiskajām interesēm un aizbildinoties ar brīvu cilvēku pārvietošanos Eiropas Savienībā, ignorē nacionālo likumdošanu un atļauj “referendumus” par pseidotiesībām. Tā rezultātā valstīm tiek uzspiests atzīt šādas pseidotiesības, lai arī tās ir pretrunā ar likumdevēju un pašu pilsoņu gribu.

31 maijs 2018, 16:37