Meklēt

Sīrija: aicinājums medijiem sniegt korektu notikumu atspoguļojumu

“Kad apklusīs ieroči un kad apklusīs mediji, kas aizstāv tikai vienas puses intereses?” jautā trapistu māsas Sīrijā. Stāstot par ciešanām un nāvi, ko viņas redzējušas Damaskā, kongregācijas piederīgās turpina jautāt – kāpēc tikai tad, kad iejaucas Sīrijas valdība, pasaule izrāda sašutumu?

Inese Šteinerte - Vatikāns

Sīrijas trapistu māsas protestē pret valdību, nevalstisko organizāciju un starptautisko organismu atspoguļoto situāciju šai zemē. Reliģiskās uzsver, ka tikai konflikts ir iedragājis mierīgu sadzīvi starp kristiešiem un musulmaņiem, kāda šeit pastāvēja pirms tam. “Tie, kas uzbrūk galvaspilsētai, ir džihādisti,” atgādināts vēstulē. Māsas liecina, ka civiliedzīvotājus, to skaitā sievietes, bērnus un vecus ļaudis, kuri viņus neatbalsta, tie ieslēdz dzelzs būros un izmanto kā vairogus. Vēstulē tiek norādīts, ka džihādistu ienākšanu valstī ir veicinājušas Sīrijas kaimiņzemes, savukārt Rietumu valdības, tiecoties pēc šīs zemes dzīlēs apslēptās naftas, ir apgādājušas tos ar ieročiem.

“Kad apklusīs ieroči un kad apklusīs mediji, kas aizstāv tikai vienas puses intereses?” jautā trapistes. Stāstot par ciešanām un nāvi, ko viņas redzējušas ikreiz ierodoties Damaskā, kongregācijas piederīgās turpina jautāt – kāpēc tikai tad, kad iejaucas Sīrijas valdība, pasaule izrāda sašutumu? Kāpēc to neinteresēja situācija iepriekš, kāpēc netika mēģināts apelēt pēc miera, veikt dialogu, lai to atrisinātu?

“Protams, arī tad, kad bombardējumus veic Sīrijas valdība, par upuriem krīt civiliedzīvotāji, taču nedrīkst jaukt tos, kas aizstāvas un tos, kas uzbrūk,” apgalvo Sīrijas trapistes. “Kāda ir patiesā alternatīva, kuru Sīrijai novēl Rietumi? Vai “Islāma valsts”, šarija? Vai uzbrukumi no Rietumu puses tiek veikti sīriešu tautas brīvības un demokrātijas vārdā?” turpina skanēt jautājumi.

Tiem, kas domā, ka nav iespējams panākt kompromisus, veikt dialogu, māsas atgādina kādu konkrētu piemēru, proti, to, ka nav iespējams tikt pie benzīna, nepanākot kompromisu ar tiem, kam pieder spēks un vara. Šai gadījumā par piemēru kalpo fakts, ka lielākā daļa kompāniju caur Turciju par lētu cenu ir iegādājušās naftas produktus no ISIS. 

Ja mediji patiešām vēlas nest demokrātiju pasaulē, sīriešu trapistes novēl, lai vispirms tie atbrīvojas no varas iespaida un rūpējas par korektu notikumu atspoguļojumu. “Ja kāds kristietis, vai musulmanis stāsta par džihādistu briesmu darbiem, viņa atbalss medijos izskan tikai ļoti reti, savukārt, tiem, kas nosoda Sīrijas valdību, tiek atvēlētas pirmās avīžu lappuses,” atzīmēts vēstulē. Reliģiskās pauž sarūgtinājumu par to, ka Rietumu mediji neieklausās Sīrijas bīskapu stāstītajā, tā vietā cenšoties nosodīt vietējās Baznīcas “pārāk lielu pietāti” pret prezidentu Asadu, kā tas ir izskanējis jaunāko notikumu sakarā.

Māsas aicina atmest daudzos stereotipus par kristiešu un musulmaņu opozīciju šai zemē, jo tur, kur tā pastāv, to ir veicinājis tikai karš. Savukārt vietās, kuras atrodas vietējās armijas aizsardzībā, joprojām rit mierīga sadzīve, tiek īstenotas kopīgas kristiešu un musulmaņu karitatīvās iniciatīvas.

“Kungs, atbrīvo mūs no kara un no sliktiem medijiem,” ar šādu lūgšanu noslēdzas Sīrijas trapistu māsu vēstule.

 

16 aprīlis 2018, 16:47