Meklēt

Sīriešu bēgļu ģimenes ar bērniem Sīriešu bēgļu ģimenes ar bērniem 

Libāna: aicinājums parūpēties par bēgļu repatriāciju

Tuvojoties politiskajām vēlēšanām valstī, Libānas maronītu patriarhs Bešara Butross Rai kopā ar citiem bīskapiem aicina nākamos parlamenta un valdības pārstāvjus par vienu no prioritātēm izvirzīt Sīrijas bēgļu repatriāciju uz atbrīvotajām teritorijām. Libāna ir viena no zemēm ar vislielāko bēgļu skaitu. Šobrīd to šeit ir gandrīz tikpat daudz kā šīs valsts pilsoņu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Jaunajai valdībai būtu jāparūpējas par sīriešu bēgļu repatriāciju,” novēl Libānas maronītu bīskapi pirms 6. maijā gaidāmajām politiskajām vēlēšanām. Bīskapu padome, kas kopā ar patriarhu Bešaru Butrosu Rai 2. maijā tikās patriarhālajā sēdeklī Bkerkē, izdeva aicinājumu nākamajiem parlamentāriešiem un valdībai vienoties ar valsts prezidentu Mihelu Aounu jautājumā par bēgļu repatriāciju, kam bija dots patvērums Libānas teritorijā. Repatriācija ir iespējama uz tām Sīrijas zonām, kurās šobrīd valda miers.

Pēdējo nedēļu laikā Libānas Katoliskajā Baznīcā aug raizes par to, ka var notikt bēgļu pastāvīgas nostabilizēšanās process Libānas teritorijā. Bīskapi norāda, ka šādā gadījumā izmainīsies šīs zemes demogrāfiskais profils, pakļaujot smagiem pārbaudījumiem jau tā delikāto līdzsvaru starp dažādām reliģiskajām kopienām.

Aprīļa mēneša sākumā divās dažādās homīlijās patriarhs Bešara Rai ir izteicis bažas par priekšlikumu, kas ļautu iegūt uzturēšanās atļauju visiem ārzemniekiem, kas Libānā iegādājas kādu apdzīvojamo vienību vismaz 500 tūkstošu dolāru apmērā. Tas varētu kalpot par precedentu, lai turpmāk uz uzturēšanās atļaujām kandidētu visi Libānā dzīvojošie ārzemnieki, arī daudzie sīriešu bēgļi, kas šobrīd sastāda gandrīz pusi no iedzīvotāju skaita.

01 aprīlis 2018, 15:50