Meklēt

Koreja Koreja 

Svētā Mise par abu Koreju samierināšanos

Vēsturiskā samita priekšvakarā starp Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas valstu vadītājiem, Seulas arhibīskaps un Phenjanas apustuliskais administrators, kardināls Andrejs Joms celebrēja Svēto Misi par divās daļās sadalītās Korejas izlīgšanu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Sprediķī kardināls atzīmēja, ka ticīgie Mjondonas katedrālē Seulā ir regulāri lūgušies par tautas vienotības atgūšanu un tām 57 katoļticīgo draudzēm, kas Ziemeļkorejā bija aktīvas pirms pussalas sadalīšanas.

“Sekojot līdzi notikumiem un redzot, ka Korejā sāk pūst miera vēji, esmu dziļi pateicīgs Dievam par to, ka Viņa Providence ir dāvājusi šo iespēju,” teica Dienvidkorejas Baznīcas primass. Viņš apliecināja, ka Dievs vienmēr uzklausa dedzīgas lūgšanas, ar kurām ticīgie pie viņa vēršas caur Svētajām Misēm, Rožukroņiem un citām ticības praksēm.

Kardināls Joms pauda pārliecību, ka tikšanās starp Kimu Čenunu un Munu Džēinu ir dārga iespēja un Dieva dāvāta žēlastība, lai neļautu atkārtoties nesen pieredzētai situācijai, kas pār Koreju lika savilkties draudīgiem kara un vēl jo vairāk, atomieroču draudiem. Dienvidkorejas Baznīcas gans pateicās arī Jaunavai Marijai par aizbildniecību un aicināja nepārstāt lūgties par jaunām dialoga un tikšanās iespējām, par atšķirību pārvarēšanu, par to, lai netrūkst humanitārā atbalsta Ziemeļkorejas iedzīvotājiem. Tieši to, apmeklējot 2014. gada augustā Dienvidkoreju, bija vēlējis arī pāvests Francisks.

Kardināls Andrejs Joms novēl, lai tikšanās starp Korejas prezidentiem koncentrētos nevis uz politiskajām interesēm, bet uz vienošanās sasniegšanu, kas palīdzētu veicināt visas Korejas tautas labumu. Kardināls novēl arī, lai abu valstu vadītāji patur prātā, ka mieru Korejas pussalā nevar uzturēt ar atomieročiem. To var sasniegt tikai nodrošinot katra cilvēka cienīgu dzīvi, savstarpēji uzticoties un balstoties uz mīlestību un taisnību.

26 aprīlis 2018, 17:51