Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests aicina veidot uzticamu Baznīcu, neļaujoties pesimismam

Kristus pasludināšana tiem, kas Viņu nepazīst, kristīgās dzīves liecība un brālīga attieksme pret citiem, – par šīm prioritātēm pāvests Francisks runāja Kvebekas katedrālē, kur bija sapulcējušies Kanādas bīskapi, priesteri, diakoni, konsekrētās personas un pastorālie darbinieki. Svētais tēvs mudināja drosmīgi meklēt arvien jaunus veidus, kā nodot tālāk ticību. Viņš arī lūdzās pie pirmā Kvebekas bīskapa svētā Fransuā no Lavalas kapa.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Lai gan Svētais tēvs uz tikšanos Kvebekas Vissvētākās Jaunavas Marijas katedrālē ieradās ratiņkrēslā, bija manāms, ka viņš tajā brīdī bija enerģijas un entuziasma pilns. Pēc svinīgas ieiešanas katedrālē, kuras laikā pāvests sasveicinājās ar dažiem garīdzniekiem, apsveikuma uzrunu teica Kanādas Bīskapu konferences priekšsēdētājs Raimonds Possons, uzsverot, ka pāvesta vizīte Kanādā ir nozīmīga izlīgšanas un samierināšanās procesā starp Baznīcu un iezemiešu tautām. Atsaucoties uz evaņģēlisko stāstu par Jaunavas Marijas tikšanos ar Elizabeti, bīskaps norādīja, ka pāvesta klātbūtne ir Kunga žēlsirdības zīme attiecībā pret Kanādu.

Vesperu lūgšana tika lasīta pārmaiņus franču un angļu valodā. Pāvesta uzruna bija pilna iedrošinājuma un pamudinājuma stiprināt ticību, intensīvāk strādāt, rūpēties par savu personīgo un kristiešu kopienas liecību. Svētais tēvs norādīja, ka viens no izaicinājumiem ir sekularizācija, kas rada iespaidu, ka Dievs vairs nav klātesošs cilvēka dzīves perspektīvā. Viņš arī brīdināja no pesimisma un negatīvā skatījuma uz mūsdienu pasauli, mudinot raudzīties uz to ar Dieva acīm. "Ja mēs ļaujamies negatīvam skatījumam un neiedziļināmies lietu būtībā, pastāv risks, ka nesam nepatiesu vēstījumu," uzsvēra pāvests.

Francisks mudināja Kanādas bīskapus un priesterus aizdomāties par pārmaiņām, kādas notiek Baznīcā un sabiedrībā. Tas palīdzēs apzināties, ka šodien "krīzi piedzīvo nevis ticība, bet noteiktas formas un tradicionālie veidi, ar kādiem tā tiek sludināta". Tāpēc sekularizācija ir ne tikai izaicinājums pastorālajai darbībai, bet arī iespēja meklēt un izdzīvot garīgo dzīvi jaunā veidā. "Ticības prieks galvenokārt tiek stiprināts un nodots ar savas dzīves liecību," uzsvēra Svētais tēvs.

Pāvests aicināja sludināt Evaņģēliju tiem, kas vēl nav sastapušies ar Jēzu. Francisks runāja arī par dažu garīdznieku veiktajiem noziegumiem pret nepilngadīgajiem. "Es kopā ar jums gribu vēlreiz lūgt piedošanu visiem šo noziegumu upuriem. Sāpēm un kaunam, ko mēs izjūtam, ir jākļūst par iemeslu atgriezties. Nekad vairs šādu noziegumu! Un, veicot dziedināšanas un izlīgšanas ceļu ar iezemiešu tautu brāļiem un māsām, lūgsim, lai kristīgā kopiena nekad vairs nepakļautos idejai, ka viena kultūra ir pārāka par citu un ka ir atļauts izmantot piespiedu līdzekļus pret citiem," sacīja Svētais tēvs. Viņš mudināja bīskapus un priesterus veidot Baznīcu, kas būtu pazemīga, maiga un žēlsirdīga, kas stiprinātu vienotību un veicinātu mieru.

29 jūlijs 2022, 10:45