Meklēt

Jeruzalemes latīņu rita katoļu patriarhs Pjerbattista Piccaballa Jeruzalemes latīņu rita katoļu patriarhs Pjerbattista Piccaballa 

Patriarhs Pjerbattista Piccaballa iepazīstina ar sinodālo ceļu Svētajā Zemē

“Veicināt visu ekleziālo organismu iesaistīšanu, lai katrs varētu brīvi izteikt savu domu, kā to prasa pāvests Francisks,” ar šādu vēstuli pie priesteriem, reliģiskajiem un lajiem vēršas Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Pjerbattista Piccaballa, gatavojoties sinodālā procesa atklāšanai, kas Svētajā Zemē sāksies 30. oktobrī.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Patriarhs Piccaballa apraksta sinodālā ceļa programmu un vēl jo vairāk, tā jēgu. Šis ceļš vedīs uz Bīskapu Sinodi 2023. gadā Romā. “Pārdomu temats, kas saucas “Sinodālai Baznīcai: kopība, piedalīšanās, misija” skaidri izsaka Svētā tēva nodomu darīt visu, lai Baznīcas dzīve būtu aizvien mazāk centrēta uz klēru, bet lai būtu visu tās locekļu iesaistīšanās auglis,” paskaidro Jeruzalemes latīņu rita patriarhs. Viņš piebilst, ka no Baznīcas locekļiem netiek prasīts sagatavot garus un izvērstus dokumentus, bet gan šī kopējā gājuma sintēzi. “Šai gājumā,” pasvītro patriarhs, priesteriem būs īpaša loma kā “vidutājiem” starp bīskapiem un ticīgajiem. Tāpēc prāvesti tiek aicināti veicināt to, ko prasa pāvests, proti, kopienu iesaistīšanu. 

Patriarhs aicina neaprobežoties tikai ar problēmu apspriešanu, jo tādā veidā sinodālais gājums paliktu sterils. Viņš uzsver, ka tas “ir jāapgaismo ar Dieva Vārdu”. Baznīca Svētajā Zemē ir gatava pieņemt “Emmausas modeli” – iet uz vietām, kas saistītas ar Kristus darbību, runāt par problēmām un savienot savas dzīves pieredzi ar Svētajiem Rakstiem. Tas palīdzētu saskatīt, kā savai dzīvei, tās dienām un nedienām, piešķirt citādu perspektīvu.

Pjerbattista Piccaballa aicina tikties visos līmeņos – jauniešiem, ģimenēm, apmeklējot vecos ļaudis, vietējiem ticīgajiem ar viesstrādniekiem, ar migrantiem utt. Patriarhs apzinās, ka no šī gājuma nevajadzētu sagaidīt milzīgas pārmaiņas un ārkārtējus augļus, jo tie nāk ar laiku, tikai tad, kad “lauks ir iekopts un apstrādāts”. Par milzīgu sasniegumu būtu jāuzskata tas, ka Sinode iezīmētu jaunu veidu, kādā pulcējas kopiena, kurai visi jūtas piederīgi, vienoti Jēzus personā, jo Jēzus ir ticības sirds un Viņš ir tas, kurš piešķir jēgu kristiešu klātbūtnei Svētajā Zemē.

19 oktobris 2021, 16:55