Meklēt

Arhibīskaps Adolfo Tito Illana Arhibīskaps Adolfo Tito Illana 

Jeruzalemē noticis apustuliskā nuncija Adolfo Tito Illana ingress

“Esam Baznīca, kas dzīvo un darbojas sabiedrībā, kas pārsvarā sastāv no musulmaņiem un ebrejiem,” atzīmējā Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Pjerbattista Piccaballa, uzrunājot jauno apustulisko nunciju Izraēlā un Kiprā un apustulisko delegātu Jeruzalemē un Palestīnā Adolfo Tito Illanu. Šķērsojis Jaffas vārtus un Jeruzalemes vecpilsētas ieliņas, nuncijs svinīgā ingresā iegāja Svētā Kapa bazilikā. Viņu pavadīja Jeruzalemes Baznīcu vadītāji.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Sveicot Svētā Krēsla diplomātu, patriarhs Piccaballa apliecināja, ka starpreliģiju dialogs ir šīs zemes identitātes sastāvdaļa. Tas nav viegls, nav vienīgi akadēmisks, bet visvairāk par visu izriet no reālās dzīves, no ievainota un sašķelta politiskā un sociālā konteksta. “Izraēliešu-palestīniešu konflikts prasa lielāko daļu no mūsu spēkiem. Tas izpaužas ne tikai nemitīgā militārā spriedzē, bet arī centienos veidot normālus dzīves apstākļus,” pastāstīja patriarhs Piccaballa. Viņš piebilda, ka dzīve šeit ir smaga, ir jāsastopas ar šķēršļiem, lai pārvietotos, strādātu, satiktos, svinētu dievkalpojumus. Daudzu cilvēku sirdīs vietu ir raduši aizvainojumi, aizspriedumi, nesapratne, bailes, nogurums. “Taču, neraugoties uz visu, jūs redzēsiet arī lielu apņēmību, darba ieguldījumu, cerību cilvēkos un organizācijās, kas nepadodas, nenolaiž rokas, bet konkrēti darbojas, lai varētu mierīgi dzīvot kopā,” iedrošināja patriarhs jauno apustulisko nunciju.

Pjerbattista Piccaballa norādīja arī uz visu Svētās Zemes Katoliskās Baznīcas bīskapu klātbūtni Svētā Kapa bazilikā. Tur bija melkīti, maronīti, sīru katoļi, kaldiešu, armēņu katoļi, latīņu rita katoļi. Tādējādi, redzamā veidā bija iespējams pārliecināties par Svētās Zemes Katoliskās Baznīcas daudzveidīgo tradīciju. Tā ir daudzām iniciatīvām, pastorālajām un sociālajām aktivitātēm bagāta Baznīca, kas dod savu ieguldījumu skolu un akadēmiskajā pasaulē, medicīnas jomā un kalpojumā jaunatnei. “Mūsu Baznīca runā daudzās valodās, tai ir daudzas krāsas un daudzos gadījumos tā pārvar arī valstu robežas,” paskaidroja patriarhs. Viņš atzīmēja, ka pārsvarā šeit dzird arābu valodu. “Tā ir Svētās Zemes Baznīcas pulsējošās sirds valoda. Šai valodā runā arābu, jo īpaši palestīniešu kopiena, un tā ir sakne, kas satur vietējās Baznīcas garīgo un materiālo celtni. Šī tauta vēl nespēj saskatīt miera iestāšanos savā zemē, bet tā rūpīgi kopj savas tradīcijas un lepni sargā Svētās Zemes kristīgo piemiņu,” uzrunājot jauno apustulisko nunciju Adolfo Tito Illanu, teica Jeruzalemes latīņu rita katoļu patriarhs. Pjerbattista Piccaballa precizēja, ka Baznīcai pieder arī ebreju tautības kristieši, ārzemju strādnieki, migranti, kā  arī svētceļnieki, kuru pandēmijas dēļ šobrīd ir ļoti maz.

26 oktobris 2021, 18:31