Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Francisks: mēs nevaram nesludināt Evaņģēliju

Ceturtdien, 21. oktobrī, Svētā Jāņa Laterāna bazilikā norisināsies lūgšanu vakars, ko vadīs Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Andželo Dedonatis. Vakara gaitā liecības sniegs māsa Lūcija Bortolomazi, kura 15 gadus strādājusi Mongolijā, un māsa Šenhaza Batti – misionāre Afganistānā. Uzstāsies arī konsekrēto personu apvienotais koris.

Silvija Krivteža - Vatikāns

24. oktobrī Baznīca atzīmēs Pasaules misiju dienu, lai lūgtos un pateiktos visiem misionāriem, kuri ar savas dzīves piemēru palīdz mums īstenot kristības solījumus, būt dāsniem un priecīgiem Evaņģēlija sludinātājiem, – vēstījumā raksta pāvests Francisks. Pasaules misiju dienas temats ir vārdi no Apustuļu darbu grāmatas: «Mēs nevaram nerunāt par to, ko esam redzējuši un dzirdējuši» (Apd 4,20). Svētais tēvs norāda uz pirmo kristiešu garīgo pieredzi. Viņu ticība nobrieda grūtos un naidīgos apstākļos. Viņi saskārās ar iekšējo un ārējo pretestību.

Francisks atzīst, ka arī mēs dzīvojam sarežģītā laikā. Pandēmija vairo ciešanas, vientulību, nabadzību un netaisnīgumu. Daudzi sāpīgi izjūt savu nevarību un trauslumu, vilšanos un nogurumu. Taču šādā situācijā mēs nesludinām paši sevi, bet gan Jēzu Kristu, mūsu Kungu, – atgādina pāvests. «Lai mūsu ģimenēs un kopienās atskan dzīvības Vārds, kas dāvā cerību, brīvību, drosmi un spēju būt par līdzjūtības misionāriem. Šodien ir vajadzīgi cerības misionāri, kas, Kunga žēlastības stiprināti, mums atgādinātu, ka viens pats nevar tikt atpestīts».

Vēstījumā Svētais tēvs atgādina, ka mēs, kristieši, nevaram paturēt Kungu tikai sev. Ja mēs dzīvosim izolācijā vai ieslēgsimies mazās grupās, mūsu ticība novājināsies. Mēs esam aicināti sekot pirmo kristiešu piemēram, kuri devās pie pagāniem, lai liecinātu par to, ko bija redzējuši un dzirdējuši. Pāvests sirsnīgi pateicas visiem misionāriem un aicina ticīgos lūgties par jauniem aicinājumiem, lai nepietrūktu strādnieku Kunga druvā. Viņš atgādina, ka mēs visi, katrs pēc savām spējām, esam aicināti piedalīties Baznīcas misijā. Un pasaules malas, uz kurām Jēzus sūta savus mācekļus, šodien var izrādīties, ka tās atrodas mums līdzās, arī mūsu ģimenēs. «Lai Jaunava Marija, pirmā mācekle-misionāre, stiprina mūsu gribu būt par sāli un gaismu savās zemēs» – vēstījumā raksta pāvests.

16 oktobris 2021, 09:44