Meklēt

Kardināls Višinskis un māsa Čacka Kardināls Višinskis un māsa Čacka 

Polija: kardināla Višinska un māsas Čackas beatifikācija

Piedaloties daudziem bīskapiem un priesteriem no Polijas un ārzemēm, klātesot Polijas Republikas prezidentam, valdības un Ekumeniskās padomes pārstāvjiem, 12. septembrī Varšavas Dievišķās Apredzības sanktuārijā notika kardināla Stefana Višinska un māsas Elizabetes Rozes Čackas beatifikācijas svinības.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Dievkalpojumu vadīja Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts kardināls Marčello Semeraro. Svinībās piedalījās arī Vatikāna labdarības biroja vadītājs kardināls Konrāds Krajevskis.

„Mēs, pāvests Francisks, ar savu apustulisko autoritāti atļaujam, lai godājamais Dieva kalps Stefans Višinskis, Gņeznas un Varšavas arhibīskaps, Polijas primass, Romas katoļu Baznīcas kardināls, Baznīcas Gans pēc Kristus Sirds, kurš savu dzīvi pilnībā veltīja Dievam un bija nenogurstošs cilvēka cieņas aizstāvis, kā arī godājamā Dieva kalpone Elizabete Roze Čacka, Krusta kalpoņu franciskāņu māsu kongregācijas dibinātāja, kura, būdama akla no dzimšanas, ar ticības acīm raudzījās uz Kristu – pasaules gaismu, un ar uzticīgu mīlestību liecināja par Viņu tiem, kas staigāja miesas un gara tumsā, turpmāk tiktu saukti par svētīgiem” – beatifikācijas formulu nolasīja bīskaps Mihals Janoha.

Homīlijā kardināls Marčello Semeraro novēlēja, lai jaunie svētīgie kļūst par spēcīgiem Polijas tautas aizbildņiem, gaismu valsts amatpersonām un atbalstu Baznīcai, palīdzot tai īstenot Kristus uzticēto misiju un saglabāt uzticību Evaņģēlijam.

Svinībās piedalījās arī Čehijas primass kardināls Dominiks Duka. „Es vēlos izteikt lielu pateicību Tūkstošgades primasam par personīgo draudzību un viņa lielo palīdzību” – sacīja Prāgas arhibīskaps.

Pāvests Francisks noteicis, ka kardināla Stefana Višinska liturģisko piemiņas dienu Baznīca svinēs katru gadu 28. maijā, bet māsas Elizabetes Rozes Čackas – 19. maijā.

13 septembris 2021, 16:26