Meklēt

PJD simbolu nodošana portugāļu jauniešiem, Roma PJD simbolu nodošana portugāļu jauniešiem, Roma 

Pastorālās dienas Portugālē: Bīskapu sinode un PJD Lisabonā

Trešdien, 16. jūnijā, Fatimā noslēdzās Portugāles bīskapu rīkotās Pastorālās dienas. Apspriežu galvenie temati bija 2018. gadā Vatikānā notikusī jauniešiem veltītā Bīskapu sinode un 2023. gadā Lisabonā plānotās Pasaules Jauniešu dienas.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tikšanās laikā portugāļu bīskapi runāja par to, kā minētā Sinode līdz šim ir tikusi pieņemta no jauniešu puses. Saietā piedalījās arī saleziāņu priesteris Rossano Sala, kurš bija Sinodas speciālais sekretārs. Viens no Sinodes darba augļiem ir apustuliskais pamudinājums “Christus vivit”, ko pāvests Francisks parakstīja 2019. gada 25. martā Loreto. Tā ir viņa vēstule visas pasaules jauniešiem.

“Christus vivit! Kristus ir dzīvs! Viņš ir mūsu cerība, un brīnišķīgā veidā ienes jaunību mūsu pasaulē”, raksta Svētais tēvs, vēršoties pie jauniešiem. “Tāpēc pirmie vārdi, ko es gribu adresēt katram jaunajam kristietim, ir: Viņš ir dzīvs, un grib, lai jūs dzīvotu”. Dokuments tika publicēts 2019. gada 2. aprīlī – svētā Jāņa Pāvila II 14. nāves atceres gadadienā. Kā zinām, šis svētais pāvests bija Pasaules Jauniešu dienu iniciators.

Tā kā nākamās Pasaules Jauniešu dienas notiks Lisabonā, tad tas bija portugāļu bīskapu pārrunu otrais temats. Sākotnēji grandiozais pasākums bija plānots 2022. gadā, bet pandēmijas dēļ tā norise tika pārcelta uz 2023. gadu. Pirms aptuveni pusotra gada notika Pasaules Jauniešu dienu himnas prezentācija. Tās nosaukums “Há Pressa no Ar”, kas tulkojumā no portugāļu valodas nozīmē Steiga gaisā, cieši saistās ar pāvesta izvēlēto šo dienu moto “Marija cēlās un steigšus aizgāja” (Lk 1, 39). Runa ir par viņas izlēmīgo “jā” vārdu un steigu, ar kādu tā devās pie savas māsīcas Elizabetes, kura jau bija gados un savā klēpī nēsāja Jāni Kristītāju. Par to, ka Pasaules Jauniešu dienas notiks Portugālē, tika paziņots 2019. gada 27. janvārī Panamā.

Atgriežoties pie Pasaules Jauniešu dienu temata, atgādinām, ka tajā izskan aicinājums celties. Svētais tēvs aicina jauniešus celties un ar steigu atbildēt Kunga aicinājumam izplatīt Labo vēsti, kā to darīja Marija pēc tam, kad bija pateikusi "jā" Kungam. Lūkasa evaņģēlijā lietotais vārds "celties" apzīmē arī augšāmcelšanos un pamošanos dzīvei. Apustuliskajā pamudinājumā "Christus vivit" pāvests aicina jauniešus ļaut sevi skart augšāmcēlušā Kunga spēkam un atgūt iekšējo spēku, spēju sapņot, entuziasmu, cerību un būt nesavtīgiem. Šīs lietas ir raksturīgas jauniešiem.

18 jūnijs 2021, 15:13