Meklēt

Lielās ceturtdienas dievkalpojums Svētā Kapa bazilikā Jeruzalemē. Lielās ceturtdienas dievkalpojums Svētā Kapa bazilikā Jeruzalemē.  

Kristus Pēdējo Vakariņu atcere Jeruzalemē

“Lielā ceturtdiena mums visiem, ticīgajiem lajiem un klēra locekļiem, ir aicinājums celt Kristus Baznīcu kā mīlestības kopienu,” atgādina Jeruzalemes latīņu rita patriarhs Pjerbattista Piccaballa.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svinot Pēdējo Vakariņu Svēto Misi viņš norādīja, ka Evaņģēlijā vēstīts par to, kā Jēzus mazgā kājas apustuļiem. “Šai Viņa rīcībā izpaužas Euharistijas patiesā nozīme, proti, mīlestības kalpojums, paklausot Tēvam līdz pat nāvei krustā,” teica Svētās Mises celebrants. Viņš paskaidroja, ka Jēzus kļūst par “cilvēces diakonu, kurš kalpo ar pazemību un mīlestību, un kurš vēlas, lai Viņa mācekļi darītu to pašu. Savukārt, ļaut mazgāt sev kājas, nozīmē pieņemt Dievu, kurš kalpo, bez bailēm atvērties pasaulei, nebaidīties no citu personu sprieduma un ļauties mīlestībai, jo Jēzus dienu pēc dienas mūs aicina atjaunot vēlēšanos piederēt Viņam.

Patriarhs Piccaballa pateicās visiem, kuri vietējā Baznīcā sniedz pazemīgas kalpošanas liecību, satiekot vājākos un neaizsargātos. Jeruzalemes latīņu rita kopienas galva pie ticīgajiem vērsās ar aicinājumu uzveikt egoismu, lai kļūtu par patiesiem Kristus attēliem, par cilvēces kalpiem. Patriarhs piebilda, ka patiess kalpojums bieži vien ir apslēpts, to nepamana masu mediji un sociālās platformas, taču tas ir pilnīgas veltīšanās citiem rezultāts. “Tāpēc ir jāļauj, lai Kristus mums kalpo un mazgā kājas, pretējā gadījumā mēs nekad nesapratīsim, ko nozīmē būt mācekļiem,” Svētās Mises homīlijā teica patriarhs Pjerbattista Piccaballa.

02 aprīlis 2021, 16:00