Meklēt

Noka - Īrijas garīgais centrs Noka - Īrijas garīgais centrs 

Nokas katedrāle pasludināta par starptautiskas nozīmes sanktuāriju

Pāvests Francisks vēlas, lai no Nokas izplatītos jaunā evaņģelizācija Īrijā un visā pasaulē. Piektdien, 19. martā, Svētais tēvs pasludināja īru tautas garīgo centru par starptautiskas nozīmes sanktuāriju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Nokas euharistiskā un mariāniskā sanktuārija rektors, priesteris Ričards Gibons intervijā Vatikāna medijiem norādīja uz pāvesta vizīti Īrijā, kas notika 2018. gada 26. augustā. Francisks apzinās, ka šai svētnīcai ir nozīmīga loma evaņģelizācijas darbā. Parādīšanās Nokā bija skaists un neparasts notikums, stāsta priesteris Gibons.

1879. gada 21. augustā plkst 20 uz baznīcas sienas atmirdzēja spoža gaisma. To redzēja vairāki Nokas ciematiņa iedzīvotāji. Viņi steidzīgi devās uz baznīcu. Tur vienkāršie ļaudis ieraudzīja Dieva Māti, svēto Jāzepu un svēto Jāni, kurš rokās turēja Evaņģēlija grāmatu. Vizījas centrā atradās altāris, un uz tā caurdurts, bet dzīvs Jērs. Apkārt bija eņģeļi, kuri godbījīgi pielūdza Jēru. Šai parādībai nebija verbāla vēstījuma. Viss norisinājās dziļā klusumā. Parādīšanās ilga aptuveni divas stundas. Vēlāk 15 ticīgie liecināja par to, ko bija redzējuši.

Notikumiem Nokā ir euharistiskais un mariāniskais raksturs. Tie norisinājās laikā, kad Īrija lēnām cēlās no bada un nabadzības posta. Laika gaitā Noka ir kļuvusi par piedošanas un izlīguma centru, par mierinājuma un cerības zīmi īru tautai. Katru gadu sanktuāriju apmeklē vairāk nekā miljons svētceļnieku. Lielākā daļa steidzas saņemt Izlīgšanas sakramentu, intervijā Vatikāna medijiem stāsta Nokas sanktuārija rektors.

Pāvests Francisks video vēstījumā norāda uz Nokas sanktuārija nozīmi evaņģelizācijas darbā. Viņš saka: «Jūs esat misionāru tauta. Cik daudzi priesteri atstāja savu zemi, lai sludinātu Evaņģēliju. Mēs nevaram aizmirst arī daudzos lajus, kuri bija spiesti emigrēt, bet saglabāja uzticību Nokas Dievmātei. Cik daudzas ģimenes ticības dāvanu nodeva saviem bērniem, saliekot ikdienas grūtības Nokas Dievmātes rokās. Jaunavas Marijas rokas joprojām ir saliktas lūgšanā, kas liecina, cik svarīga nozīme ir lūgšanai. Nokā Marija neteica nevienu vārdu. Tomēr arī viņas klusēšana mūs spēcīgi uzrunā. Tas ir izteiksmīgs komunikācijas veids. Nokas vēstījums norāda uz klusēšanas nozīmi ticības ceļā,» video vēstījumā saka pāvests Francisks. 

20 marts 2021, 12:01