Meklēt

Svētā Ģimene Svētā Ģimene 

Svētā Jāzepa svētkos sākas ģimenei veltītais gads

Piektdien, 19. martā, universālās Baznīcas aizbildņa – Svētā Jāzepa svētkos, sākas pāvesta pasludinātais “Amoris laetitia Ģimenes gads”. “Amoris laetitia”, kas tulkojumā nozīmē “Mīlestības līksme”, ir ģimenes tematam veltīts pēcsinodālais apustuliskais pamudinājums, ko Francisks parakstīja šajā dienā pirms 5 gadiem, Dieva Žēlsirdībai veltītā jubilejas gada ietvarā. Svētā Jāzepa svētki un viņam veltītais gads un Ģimenes gads – abas cieši savstarpēji saistītas iniciatīvas. Ko Baznīca grib mums ar tām atklāt?

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais Jāzeps un ģimene. Maigums, mīlestība, rūpes, strādīgums, miers un rāmums – tās varētu būt pirmās asociācijas, kādas mūsos varētu rasties, domājot par šo Svēto Ģimeni. “Taisnīgs un gudrs vīrs” – tā pēdējās vispārējās audiences laikā par svēto Jāzepu sacīja pāvests. Savukārt apustuliskajā vēstulē “Patris corde” (Ar Tēva sirdi) Francisks viņu apraksta kā mīlošu, maigu, paklausīgu un viesmīlīgu tēvu un norāda uz viņa radošo drosmi, darba čaklumu un atrašanos ēnā. Ar šo vēstuli 2020. gada 8. decembrī tika pasludināts Svētā Jāzepa gads. Šodien, viņa liturģiskajos svētkos sākas ģimenei veltīts gads, kas noslēgsies 2022. gada 26. jūnijā, kad Romā notiks 10. Pasaules ģimeņu tikšanās.

Svētais Jāzeps, kurš kā gādīgs ģimenes galva rūpējās par Bērnu Jēzu un Viņa Māti Mariju, mums atklāj, ka ticēt uz Dievu nozīmē būt drošam, ka Dievs darbojas arī caur mūsu bailēm, trauslumu un vājumu – norāda pāvests vēstulē “Patris corde”. Dievs caur svēto Jāzepu katram no mums un katrai ģimenei atkārto “Nebīstieties!”, jo ticība piešķir nozīmi katram notikumam, vai tas būtu bēdīgs vai priecīgs. 

Pagājušā gada 27. decembrī, pasludinot “Amoris laetitia Ģimenes gadu”, Francisks norādīja, ka tā laikā ģimenes ir aicinātas lasīt un pārdomāt minēto apustulisko pamudinājumu. Jau pašā dokumentā viņš atklāj tā svarīgo nozīmi. Tajā lasām: “Šis Pamudinājums iegūst īpašu nozīmi šī Žēlsirdības gada kontekstā. Vispirms jau tāpēc, ka esmu to iecerējis kā aicinājumu kristīgām ģimenēm augstu vērtēt laulības un ģimenes dāvanu, uzturēt mīlestību stipru un piepildītu ar tādām vērtībām kā augstsirdība, pienākuma apziņa, uzticība un pacietība. Otrkārt, tāpēc, ka tas tiecas iedrošināt katru būt par žēlsirdības un tuvības zīmi tur, kur ģimenes dzīve ir tālu no pilnības, kur tajā trūkst miera un prieka” (AL 5). 

Pāvesta skatiens ir cieši pievērsts Nācaretes Ģimenes ikonai, tai skaitā svētajam Jāzepam. Viņš raksta: “Mīlestības un uzticības derība, kurā dzīvo Nācaretes Svētā ģimene, izgaismo principu, kas veido katru ģimeni un katrai ģimenei piešķir spējas labāk pārvarēt visas dzīves un vēstures likstas. Izvēloties to par pamatu, katra ģimene, par spīti savam vājumam, var kļūt par gaismu pasaules tumsā” (AL 66). Tā paša paragrāfa turpinājumā Francisks citē sava priekšgājēja Pāvila VI 1964. gada 5. janvārī Nācaretē teiktos vārdus, kas mums, svinot Svētā Jāzepa gadus un “Amoris laetitia Ģimenes gadu”, var noderēt kā ceļamaize mūsu dzīves ceļā īpaši šajā sarežģītajā laikā. “Lai Nācarete mums atgādina”, raksta pāvests, “kas ir ģimene, kas ir mīlestības savienība, tās skarbais un vienkāršais skaistums, tās svētais un neaizskaramais raksturs. Lai tā mums palīdz saskatīt, cik jauka un neaizvietojama ir audzināšana ģimenē, un māca ģimenes dabiskās funkcijas sociālajā sfērā” (Turpat).

Apustulisko pamudinājumu “Amoris laetitia” pāvests Francisks noslēdz ar lūgšanu Svētajai Ģimenei: “Jēzu, Marija un Jāzep, jūsos mēs apceram patieso mīlestību, jums paļāvībā uzticam sevi. Svētā Nācaretes ģimene, dari arī mūsu ģimenes par komūnijas un lūgšanu vietām, par patiesām Evaņģēlija skolām un mazām mājas Baznīcām. Svētā Nācaretes ģimene, lai nekad vairs ģimenes nepiedzīvotu vardarbību, noslēgšanos un šķelšanos; lai katrs, kas ir ievainots vai nomākts, drīz vien tiktu mierināts un dziedināts. Svētā Nācaretes ģimene, dari, lai mēs visi apzināmies ģimenes svētumu un neaizskaramību, tās Dieva iecerēto skaistumu. Jēzu, Marija un Jāzep, uzklausiet mūsu lūgšanas! Amen.”

19 marts 2021, 11:21