Meklēt

Svētais Gregors no Narekas Svētais Gregors no Narekas 

Svētais Gregors no Narekas – "miera doktors" mūsdienu pasaulei

Mēneša sākumā pāvests papildināja Baznīcas liturģisko kalendāru, iekļaujot tajā četras jaunas sešu svēto piemiņas dienas. Viņu vidū bija svētais Gregors no Narekas. Šī gada 27. februārī pirmo reizi tiek atzīmēta viņa liturģiskās piemiņas diena.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šajā sakarā Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts, kardināls Leonardo Sandri sestdienas rītā Svētā Pētera bazilikā svinēja Euharistiju. Koncelebrantu vidū bija Stambulas armēņu arhibīskaps Levons Bogoss Zekijans. Tūlīt pēc tam Vatikāna dārzos, pie Svētā Gregora no Narekas statujas, armēņu apustuliskās Baznīcas Romā pārstāvis, arhibīskaps Khajags Barsamians vadīja ekumenisko lūgšanu, kurā piedalījās arī Pontifikālās Kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidents, kardināls Kurts Kohs.

Runājot par šīs dienas svinībām, Armēnijas pilnvarotais vēstnieks pie Svētā Krēsla Garens Nazarijans intervijā Vatican News atzina, ka turpinās “brālīgais ceļojums un globāla mēroga dialogs par sakrālo dārgumu apmaiņu”. Tas notiek “mīlestības, savstarpējas cieņas un uzticēšanās garā”. Viņš piebilda, ka svētais Gregors ir “tilts starp Austrumiem un Rietumiem, kurš vieno nācijas un Baznīcas”.

Pāvests Francisks, 2016. gadā apmeklējot Armēniju, sacīja, ka svēto Gregoru no Narekas, kurš ir Baznīcas doktors, varētu dēvēt arī par “Miera doktoru”. Savā Raudu grāmatā viņš lūdz Kungu piedot un apžēlot viņa ienaidniekus: “Neiznīcini tos, kuri man kož: pārveido viņus! Izskaud šīs pasaules netikumus un iesakņo manī un viņos labo” (83, 1-2). Šis svētais bija solidaritātes un miera vēstnesis visai pasaulei. Viņš lūdza pār visiem Kunga žēlsirdību. 

Informācija par svētā Gregora dzīvi ir diezgan trūcīga. Ir zināms, ka viņš piedzima 950. gadā. 977. gadā kļuva par mūku un drīz pēc tam tika nozīmēts par patristikas skolotāju. Šai amatā tika iecelti tikai tie mūki, kuri atšķīrās ar lielu intelektuālo devumu. Jau dzīves laikā Gregors no Narekas tika uzskatīts par svētu. Viņš ir liels mistiķis, izcils teologs un dzejnieks-humānists. Šīs trīs viņa personības un domas dimensijas ir cieši saistītas savā starpā. Viņa misticisms nav sevis noliegšana, bet gan drīzāk sevis apliecinājums, kas ir vērsts uz to, lai atgūtu un no jauna atklātu Dieva attēlu cilvēkā. Garīgums viņam nenozīmē bēgšanu no pasaules, bet, tieši pretēji, tā ir apņēmība ar Dieva žēlastības palīdzību pārveidot netaisnības un ciešanu pasauli. Attiecību starp Dievu un cilvēku kardinālais punkts viņam ir lūgšana. Svētais Gregors no Narekas nomira 1003. gadā. 

27 februāris 2021, 12:03