Meklēt

Kardināls Ranjero Kantalamessa Kardināls Ranjero Kantalamessa 

Kantalamessa: Lielais gavēnis ir atgriešanās laiks

Piektdienas, 26. februāra, rītā Pāvila VI vārdā nosauktajā audienču zālē sapulcējušies Romas kūrijas darbinieki noklausījās kapucīnu tēva Ranjero Kantalamessas sagatavotās Lielā gavēņa pārdomas. Patiesa atgriešanās pieprasa pāriet no idejas par Dievu, kurš jautā, pavēl un draud, uz ideju par Dievu, kurš nāk ar pilnām rokām, lai mums visu dotu.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Atgriezieties un ticiet Evaņģēlijam!" - šie Kristus vārdi bija kardināla Ranjero Kantalamessas sagatavoto Lielā gavēņa pārdomu vadlīnija. Pāvesta nama sprediķotājs skaidroja, ka vārdam atgriezties ir vairākas nozīmes, piemēram, nākt atpakaļ, mainīt virzienu, ieradumus, pārstāt darīt to vai citu. "Laiks ir piepildījies un Dieva valstība ir tuvu!" - saka Jēzus. Un viņa teiktais vārds "atgriezties" nozīmē meklēt un veidot Dieva valstību. Atgriezties nozīmē ticēt. Svētais Akvīnas Toms norāda, ka atgriešanās ir ticības, mūsu attiecību ar Dievu auglis.

Lielā gavēņa laikā mēs esam aicināti atgriezties no "likuma" uz "žēlastību" - teica Pāvesta nama sprediķotājs. Citējot Mateja evaņģēlija fragmentu, viņš uzsvēra, ka bez patiesas atgriešanās, bez virziena maiņas, mēs nevaram ieiet Dieva valstībā. Mūsu uzdevums ir nolikt centrā nevis sevi, bet Jēzu Kristu. Tas nozīmē kļūt mazam, izdzīvot savu aicinājumu ar prieku un pateicību, apzinoties, ka Jēzus vienmēr ir kopā ar mums. "Un neaizmirsīsim to brīdi, kurā saklausījām Kunga aicinājumu uz priesterību vai konsekrēto dzīvi" - aicināja itāļu kardināls.

Pāvesta nama sprediķotājs pieminēja vairākus svētos. Augustīnam atgriešanās bija ceļš no grēka uz žēlastību, Avilas Terēzei - no dvēseles remdenuma uz gara dedzību. Apustulis Pāvils aicina romiešus, sakot: "Neesiet kūtri centībā, esiet dedzīgi garā, kalpojiet Kungam!" (Rm 12,11). Arī mēs bieži esam remdeni un kūtri - atzina kapucīnu tēvs. Viņš ieteica nemitīgi lūgt Svētā Gara žēlastību, kas stiprina, vada un palīdz iet uz priekšu, palīdz veidot Dieva valstību.

Kardināls Kantalamessa runāja arī "vietām", kurās darbojas Svētais Gars. Šādas "vietas" ir sakramenti, īpaši Euharistija, un Dieva Vārds. Viņš skaidroja arī "kristību Svētajā Garā" nozīmi. Lielais gavēnis ir piemērots laiks, lai mēs dziļāk apzinātos savu aicinājumu uz svētumu, pieaugtu ticībā, atklātu patiesību un liecinātu par to Dieva un savu brāļu priekšā. Kantalamessa aicināja lūgt Vissvētāko Jaunavu Mariju, lai ar viņas aizbildniecību mūsu remdenais ūdens tiktu pārvērsts gara dedzības vīnā.

26 februāris 2021, 13:15