Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests Francisks uzmundrina Venecuēlas priesterus

"Lai Kungs svētī jūsu darbu, jūsu sirdis, jūsu rokas un ceļgalus, kad jūs lūdzaties. Lai Viņš svētī un stiprina jūsu cerību, jūsu labos nodomus un jūsu ilgas pēc vienotības," – vēstulē Venecuēlas bīskapiem, priesteriem un konsekrētajām personām raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Venecuēlā norisinās konference par tematu: "Mūsu priesteru pieredze un kalpojums pandēmijas laikā". Francisks skaidro, ka būt Baznīcas ganam nozīmē nepārtraukti meklēt Jēzu un dzīvot Viņa klātbūtnē. Tie, kuri kalpo Kungam, nekad nevar darboties vieni, izolēti, vai justies pašpietiekami, ar slēptiem plāniem. Jēzus mūs atpestī, mēs esam tikai instrumenti Viņa rokās.

Francisks min divus virzītājspēkus, kas liek augt Baznīcai. Tie ir tuvākmīlestība un kalpojums. Abi izriet no sakramenta, ko Pēdējo vakariņu laikā iedibināja Jēzus. Euharistija mums māca mīlēt, mazgāt kājas citiem, nesavtīgi kalpot. Mīlestība un kalpojums ir cieši saistīts. "Kungs mūs aicina būt speciālistiem mīlestībā pret tuvāko un kļūt spējīgiem caur maziem ikdienišķiem žestiem izrādīt savu uzmanību, sirsnību, līdzcietību. Viņš vēlas, lai mēs būtu savu brāļu kalpi, pazemīgi kalpi, jo Jēzus mūs sūta un mums atgādina, ka kalps nevar būt lielāks par savu Kungu, ne arī tas, kurš tiek sūtīts, nevar būt lielāks par to, kas viņu sūta. Šodien ir nepieciešams no jauna stiprināt savu apņemšanos uzticīgi sekot Labajam Ganam un mācīties būt kalpiem visiem cilvēkiem, īpaši atstumtajiem, trūcīgajiem brāļiem un māsām, cenšoties šajā krīzes laikā palīdzēt viņiem sajusties mīlētiem," – vēstulē raksta pāvests.

Francisks aicina Venecuēlas bīskapus un priesterus drosmīgi iet uz priekšu, strādāt ar prieku un degsmi, atjaunot sevis atdeves dāvanu Dievam un Viņa tautai. Pāvests pateicas priesteriem par mīlestības un kalpojuma liecību, kas izpaužas rūpēs par slimajiem, medicīnas personālu un brīvprātīgiem, kuri pašaizliedzīgi strādā pandemijas laikā.

20 janvāris 2021, 11:46