Meklēt

Tēvs Andžejs Koprovskis Tēvs Andžejs Koprovskis 

Mūžībā aizgājis Andžejs Koprovskis SJ

Piektdien, 29. janvārī vienā no Varšavas slimnīcām 80 gadu vecumā mūžībā aizgāja jezuītu priesteris Andžejs Koprovskis .

Silvija Krivteža - Vatikāns

Andžejs Koprovskis - poļu jezuīts, radio un televīzijas kristīgo programmu redakciju dibinātājs, bijušais Vatikāna Radio programmu direktors, tulks un daudzu grāmatu autors. Tēvs Andžejs dzimis 1940. gada 11. martā Lodzā, Polijā. 1961. gadā iestājies Jēzus Sadraudzības ordenī. Svētsolījumus salicis 1979. gada 2. februārī Varšavā. Studējis poļu filoloģiju Varšavas universitātē, filozofiju un teoloģiju Krakovas Teoloģijas fakultātē. 1969. gada 24. martā iesvētīts par priesteri. Veicis dažādus atbildīgus uzdevumus. Sešus gadus bijis Jēzus Sadraudzības ordeņa Polijā provinces vadītājs. No 2004. līdz 2015. gadam strādājis Vatikāna Radio, veicot programmu direktora pienākumus. 2015. gadā atgriezies Polijā, kur savas dzīves pēdējos gadus pavadīja Varšavas Jezuītu kolēģijā, kas atrodas Rakovieckas ielā. Šajā laikā tēvs Andžejs iztulkoja no itāļu valodas vairākas grāmatas.

Piektdienas, 29. janvārā, pēcpusdienā Vatikāna Radio kapelā notika aizlūguma dievkalpojums. Tajā piedalījās vairāki dažādu redakciju darbinieki, kuri pazina un cienīja tēvu Andžeju Koprovski.

29 janvāris 2021, 12:39