Meklēt

Izdzīvot kristiešu vienotību savā ikdienā

Kā izdzīvot kristiešu vienotību šajā lūgšanu nedēļā, kas tieši tam ir veltīta? Kā jau zināms, tekstus ikdienas meditācijām šogad sagatavoja kopienas “Grandchamp” māsas. Sarunā ar Vatican News franču redakcijas žurnālisti Delfīni Alēru kopienas priore, māsa Anna-Emanuela atzina, ka vienotība mums vispirms ir jāizdzīvo tieši savā konkrētajā ikdienas dzīvē.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību iesākās 18. janvārī un noslēgsies 25. janvārī ar pāvesta Franciska vadīto vesperu dievkalpojumu Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā. Tajā piedalīsies arī citu Romas kristīgo kopienu pārstāvji.

Šī gada lūgšanu nedēļas temats tika izvēlēts, balstoties uz svētā Jāņa evaņģēlija fragmentu, kurā izskan aicinājums palikt Kunga mīlestībā un nest daudz augļu (sal. Jņ 15, 1-17). Māsa Anna-Emanuela uzsvēra, ka palikt Dieva mīlestībā nozīmē vispirms izlīgt pašiem ar sevi un pieņemt sevi. Ja visi cilvēki iesakņotos un dzīvotu Dieva mīlestībā, tad izmainītos Baznīca un pasaule – viņa sacīja.

Viņa pastāstīja, ka, izvēloties šo tematu, māsas gribēja paust to, ko pati kopiena izdzīvo, un izteikt tās garīgumu. Minētajā Svēto Rakstu lappusē ietvertie vārdi izsaka kopienas aicinājumu lūgties par vienotību un izlīgšanu Baznīcā. Tā izveidojās Šveicē pagājušā gadsimta 30. gados. Šodien kopienā dzīvo aptuveni 50 dažādu vecumu un konfesiju māsas no dažādām pasaules valstīm. Viņas ar savu dažādību ir kā dzīvā vienotības satelītantena. Māsas lūdzas, izdzīvo kopienas dzīvi, rīko apmeklētājiem rekolekcijas. “Lūgšana”, “kopienas dzīve” un “viesmīlība” – ir arī trīs atslēgas vārdi, pēc kuriem viņas vadījās, gatavojot šī gada pārdomas.

Kopienas priore atzina, ka vienotība mums vispirms ir jāizdzīvo tieši savā konkrētajā ikdienas dzīvē, un tikai pēc tam varam runāt par liturģisko vai dogmatisko līmeni. Viņa arī atgādināja, ka, lai cik būtu svarīga kopienas dimensija, reliģiskā jeb dzīve klosterī nav pārāka par mūsu kā kristīto dzīvi. Mūsu visu uzdevums ir pazemīgi iet uz priekšu pa Kristus mīlestības ceļu un darboties tā, lai īstenotu vārdus “Palieciet manī un nesiet daudz augļu”. Māsa Anna-Emanuela atzina, ka tas nav viegli, jo mūsos visu laiku notiek cīņa, tomēr mums ir jādodas ceļā.

19 janvāris 2021, 12:23