Meklēt

Kopīgais skatījums uz Baznīcu un ekumeniskā dialoga izaicinājumi

Kopīgais skatījums uz Baznīcu un ekumeniskā dialoga izaicinājumi attiecībā uz morāles jautājumiem būs Pasaules Baznīcu padomes Ticības komisijas rīkoto tikšanos centrā. Tikšanās notiks globālajā tīmeklī laikā no 14. līdz 20. janvārim un no 23. līdz 25. februārim. Komisijas locekļi izstrādā 16 tematus par pretrunīgiem teoloģiskiem jautājumiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vēsts par kopīgu skatījumu būs arī Pasaules Baznīcu padomes 11. asamblejas aplūkoto jautājumu pamatā 2022. gadā Karlsrūhē, Vācijā. Liela uzmanība tiks pievērsta ekumeniskā dialoga veicināšanai un koinonijas veidošanai attiecībā uz Baznīcu atšķirīgo skatījumu pret ētiskas dabas jautājumiem, kuri ved pie iekšējas šķelšanās un atšķirīgām liecībām.

14 janvāris 2021, 15:16