Meklēt

Džoto. Svētās Ģimenes bēgšana uz Ēģipti. Džoto. Svētās Ģimenes bēgšana uz Ēģipti. 

Aicinājums atbalstīt Džoto fresku saglabāšanas darbus Asīzē

Neraugoties uz to, ka jau 46 gadi aizvadīti, kalpojot Asīzes Svētā Franciska bazilikā, 69 gadus vecais restauratoru grupas vadītājs Serdžo Fuzeti nebeidz sajūsmināties, raugoties uz 10 tūkstošiem kvadrātmetru apgleznoto dievnama sienu. Viņš šeit pazīst katru centimetru. Vislielākais izaicinājums viņa dzīvē un darbībā nāca pēc 1997. gada zemestrīces, kad bija jāsāk likt kopā un atjaunot vairāk nekā 300 tūkstošus nogruvušo fresku fragmentu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Sākumā uzmanība tika veltīta Augšējās bazilikas freskām. Apakšējā bazilika, kurā atrodas svētā Franciska kaps, cieta mazāk un palika atvērta apmeklētājiem. Šeit pietika tikai ar situācijas novērtēšanu un pastāvīgu uzraudzīšanu.

Pēdējā restaurācija Apakšējā bazilikā tika veikta 1968. gadā. Jau dažus gadus vēlāk sākās visu glezniecības ciklu pārbaude. “Tas prasa naudas līdzekļus,” intervijā Vatikāna Radio stāsta Serdžo Fuzeti. Savu nelielu artavu sniedz valsts, taču, lai turpinātu darbus, ir jārīko līdzekļu vākšanas kampaņas un jāmeklē sponsori. Lai parūpētos par Džoto fresku saglabāšanu  bazilikas Rietumu sānos virs Apakšējās bazilikas altāra, Svētā Franciska bazilikas fonds un bezpeļņas organizācija “Love Italy” šobrīd sāk kampaņu ar nosaukumu “Kopā priekš Svētā Franciska”.

Kā stāsta restauratoru grupas vadītājs, šais dienās tiek pabeigti darbi pie Džoto fresku konservācijas Marijas Magdalēnas kapelā. Tulīt pēc tam restauratori sāks strādāt pie prezbitērija velvju atsvaidzināšanas. “Runa ir par baziliku, kurā ik gadus ierodas 5 līdz 6 miljoni cilvēku,” stāsta Serdžo Fuzeti. Viņš paskaidro, ka uz sienām nogulsnējas pelēcīga kārta, kas sastāv no putekļiem, ūdens un vīraka izgarojumiem. Pēc tam, kad tiks uzslietas sastatnes, restauratori tos rūpīgi notīrīs un parūpēsies par konservāciju, nodrošinot freskas uz apmēram 50 turpmākajiem gadiem.

Šobrīd ar acīm vien, bez speciāliem palīginstrumentiem var saskatīt mikropacēlumus fresku apmetumā. Fuzeti un viņa komandas biedru prasmīgās rokas ir spēcīgs garants, taču ir nepieciešams arī ekonomisks ieguldījums. Kopā ar Asīzes Svētā konventa franciskāņiem un Kultūras mantojuma saglabāšanas komisiju tiek plānots izmantot pandēmijas laiku, kad dievnamā neierodas apmeklētāji, lai samontētu sastatnes. Šobrīd pieejamie naudas līdzekļi ļauj veikt darbus tikai vienā velvē, kas ir veltīta svētajam Franciskam godībā. Velve aizņem ap 60 kvadrātmetru lielu platību. Taču restaurācijas eksperti cer nodrošināt fresku saglabāšanu arī pārējās trijās velvēs, kurās attēloti franciskāņu svētsolījumi – nabadzība, šķīstība un paklausība.

Asīzes Svētā Franciska bazilikas fresku vērtība ir neizmērojama. “Atrodamies Džoto un viņa skolnieku darbu priekšā,” atzīmē restaurators Fuzeti. Viņš atgādina, ka Džoto kā mākslinieks noformējās tieši Svētā Franciska bazilikā. Šeit viņš saņēma pirmos pasūtījumus. “Tas, pie kā esam gatavi strādāt, ir viens no viņa pēdējiem veikumiem šai bazilikā, un tas ir datējams ar laiku no 1318. līdz 1320. gadam. Transepta apgleznošanu Toskānas mākslinieks paveica tikai līdz pusei, pārējo daļu pabeidza Pjetro Lorendzeti.

Līdzekļu vākšanas kampaņā lūdz piedalīties arī Asīzes Svētā konventa brāļi. “Mums ir liela privilēģija, proti, sargāt baziliku, kurā atdusas svētā Franciska mirstīgās miesas” saka kustods Marko Moroni. “Daudzi mākslas meistari ir tikuši aicināti uz šejieni, lai ar savu talantu godinātu svēto Francisku. Tagad ir laiks šo mantojumu saglabāt. Glabāsim to, lai nākamās paaudzes varētu baudīt visu šo skaistumu, kas liecina par mākslu un ticību,” aicina Asīzes franciskāņu kopienas vadītājs.

20 janvāris 2021, 16:18