Meklēt

Arhibīskaps Staņislavs Gondeckis Arhibīskaps Staņislavs Gondeckis 

Arhibīskaps Gondeckis: "Baznīca nebeidz aizstāvēt dzīvību"

“Tiesības uz dzīvību ir cilvēka pamattiesības, pirmais likums, kas nosaka visu pārējo tiesību piemērošanu. Šis likums parāda, cik nelikumīgas ir visas aborta un eitanāzijas formas.” Tā intervijā Polijas Bīskapu mājaslapai apgalvo arhibīskaps Staņislavs Gondeckis brīdī, kad visā valstī notiek saasinātas debates par Konstitucionālā tribunāla spriedumu, kas par nelegālu ir pasludinājis grūtniecības pārtraukšanu augļa defektu gadījumos.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Polijas Bīskapu konferences prezidents šo spriedumu sauc par milzīgu pozitīvu soli gan no pilsoniskās sabiedrības, gan cilvēciskās dimensijas aspektiem. “Baznīca vienmēr ir aizstāvējusi un nebeidz aizstāvēt dzīvību,” saka arhibīskaps Gondeckis. Viņš atgādina piekto bausli, kurā teikts “Tev nebūs nokaut!” “Līdz ar to Baznīca nedrīkst nolaisties līdz kompromisiem, jo pretējā gadījumā tā kļūs par šodien izplatītās atkritumu kultūras vaininieci,” ir apgalvojis pāvests Francisks.

Polijas Konstitucionālā tribunāla lēmums, kas eugenētisko abortu ir atzinis par neatbilstošu valsts Konstitūcijai, apgalvo, ka uzskats par tādu “dzīvību, kuru nav vērts dzīvot” ir tiešā pretrunā ar demokrātiski tiesiskas valsts likumu, kā arī ar to, kas ir ietverts Polijas Republikas Konstitūcijā, kuras 38. punkts nosaka, ka “Polijas Republika katrai cilvēciskai būtnei nodrošina juridisku dzīvības aizstāvību”.

“Cilvēks ar taisnīgu sirdsapziņu nevienam nevar liegt tiesības uz dzīvību, jo īpaši viņa slimības dēļ,” piebilst arhibīskaps Gondeckis. Viņš izsaka visas Baznīcas pateicību tiem parlamentāriešiem, kas ir uzsākuši nebūt ne vieglo uzdevumu sargāt cilvēka dzīvību. Attiecībā uz tiem, kuri protestē, Polijas Baznīcas primass paskaidro, ka “prasīt tiesības nogalināt nevainīgu dzīvību, uzskatot, ka tās ir cilvēka tiesības, liecina, ka sabiedrībā un kultūrā valda dziļš apjukums”. Tas ir apjukums, ko rada mēģinājumi attālināt Dievu no cilvēka dzīves robežām, un rezultātā Viņa principu noliegšana.

Runājot par Baznīcas un politiskās dzīves attiecībām, arhibīskaps Gondeckis atgādina, ka Baznīcai nevajadzētu veidot aliansi ar nevienu politisko strāvojumu. Baznīcai ir sava sūtība. Tā ir pestīšanas sūtība. Baznīcai ir jāsargā patiesība un uz tās bāzes jāattīsta Dieva noteiktā kārtība apkārtējā pasaulē. Baznīca pēc savas dabas nekalpo politiskajām partijām, tā neveido politiskas attiecības ne ar vienu. Ticīgajiem tā atstāj brīvību piederēt partijām, kuras nav pretrunā ar katolisko ētiku. Arhibīskaps precizē, ka nedrīkst piešķirt privilēģijas nevienai partijai, jo partija ir tikai partija un Baznīcas vēsts nav kādas vienas puses, bet gan universāla vēsts. Tai ir jākalpo par pestīšanas zīmi un instrumentu priekš visiem.

Polijas Episkopāta galva atgādina, ka Bīskapu konferences Pastāvīgā padome visiem ticīgajiem lūdz gavēt, lūgties par sociālo mieru un ar ziedojumiem atbalstīt  dzīvības aizstāvības iniciatīvas, darīt galu pašreizējai sociālajai krīzei, kā arī koronavīrusa pandēmijas izplatībai. Šim nolūkam ir sacerēta speciāla lūgšana, kas jau ik dienas tiek skaitīta draudzēs un citās ticīgo kopienās.

Lai arī arhibīskaps Gondeckis ir gandarīts par Konstitucionālā tribunāla lēmumu attiecībā uz nedzimušas dzīvības aizsardzību, viņš pauž pārliecību, ka izmaiņas likumā vēl nav pietiekamas. Tāpēc izskan aicinājums atbalstīt un adekvāti palīdzēt sievietēm, kuras pēc mediķu uzstādītās diagnozes atklāj, ka viņu gaidāmajam mazulim ir invaliditātes pazīmes. Gan morāls un psiholoģisks, gan arī ekonomisks atbalsts pienākas arī tēviem un visai ģimenei. Darba devēji tiek aicināti nodrošināt sistemātisku atpūtu ģimenēm, lai tās varētu uzņemties pietiekamas rūpes par šādiem bērniem. Galu galā, Polijas Baznīcas primass aicina visu sabiedrību solidarizēties ar ģimenēm un būt gatavai sniegt jebkādu iespējamo atbalstu.

13 novembris 2020, 16:12