Meklēt

Karlo Akutis beatifikācija Asīzē Karlo Akutis beatifikācija Asīzē 

Svētīgais Karlo Akutis - Euharistijas apustulis

Sestdienas, 10. oktobra, pēcpusdienā Svētā Franciska bazilikā Asīzē notika piecpadsmitgadīgā jaunieša Karlo Akutis beatifikācija. "Asīze svin svētkus, pilsētas ielās valda lūgšanas atmosfēra," – teica beatifikācijas procesa postulators Nikola Gori. Dievkalpojumu vadīja bijušais Romas diecēzes ģenerālvikārs kardināls Agostino Vallini. Klātesošas bija arī pilsētas un reģiona amatpersonas.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot Jēzus vārdus: "Kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespējat darīt" ( 15,5), kardināls Agostino Vallini uzsvēra, ka šodien mēs apbrīnojam Karlo Akutis dzīvi un viņa ticības liecību. Baznīca atzīst viņu par kristīgās dzīves piemēru, aicinot visus, īpaši jauniešus, sekot Kungam. Karlo bija vienkāršs, jautrs, simpātisks jaunietis, kurš mīlēja dabu un dzīvniekus, spēlēja futbolu, viņam bija daudz draugu savu vienaudžu vidū, viņu interesēja modernie komunikācijas līdzekļi, viņš aizrāvās ar informātiku un veidoja programmas, lai "sludinātu Evaņģēliju, vērtības un skaistumu." Jau no bērnības – kā liecina ģimenes locekļi – viņš savu skatienu vērsa uz Jēzu. Mīlestība pret Euharistiju veidoja un stiprināja viņa attiecības ar Dievu. Karlo bieži atkārtoja: "Euharistija ir mans autoceļš uz Debesīm."

Kardināls A. Vallini atgādināja, ka jaunais svētīgais katru dienu piedalījās Svētajā Misē un lūdzās Vissvētākā Sakramenta priekšā. Akutis sacīja, ka "tie, kuri katru dienu pieņem Euharistiju, pa taisno iet uz Debesīm." Jēzus viņam bija Draugs, Skolotājs un Pestītājs, viņa dzīves spēks un mērķis visam, ko viņš darīja. Karlo bija pārliecināts, ka, lai mīlētu cilvēkus un darītu viņiem labu, vajag smelt spēkus no Kunga. Viņš ļoti mīlēja Dievmāti. Karlo vēlējās palīdzēt cilvēkiem atklāt Jēzu caur Evaņģēlija sludināšanu un savas dzīves piemēru. Tam viņš izmantoja arī modernos komunikācijas līdzekļus. Internets viņam bija Dieva dāvana, kas palīdz sludināt kristīgās vērtības,  dialoga, sapratnes, dalīšanās un savstarpējas cieņas telpa, ko vajag izmantot ar atbildību, lai nekļūtu par digitālās pasaules vergiem. Viņš mācīja, ka virtuālajā vidē ir jāprot atšķirt labo no ļaunā. Karlo Akutis iedrošināja izmantot komunikācijas līdzekļus, lai kalpotu Evaņģēlijam un parādītu cilvēkiem daudzības ar Kungu skaistumu. Šim nolūkam viņš izveidoja Euharistijas brīnumiem veltītu vietni un ceļojošu izstādi.

Beatifikācijas svinību vadītājs uzsvēra, ka Karlo Akutis izcēlās ar mīlestību pret Dievmāti. Katru dienu viņš lūdzās Rožukroni, veltīja sevi Marijas aizbildniecībai. Lūgšana un misija – tie ir divi jaunā svētīgā ticības aspekti. Šādā garā viņš pieņēma arī slimību un nāvi. Karlo pilnībā paļāvās Dievam, un Marijas skatiena stiprināts teica: "Es vēlos visas savas ciešanas upurēt Kungam par pāvestu un Baznīcu. Es negribu nokļūt šķīstītavā, vēlos aiziet pa taisno uz Debesīm." Karlo Akutis sarunās ar draugiem aizstāvēja dzīvības un ģimenes svētumu, piebilda kardināls Vallini.

"Es priecājos, ka mirstu tik jauns, jo neesmu izniekojis nevienu savas dzīves mirkli lietām, kas napatiktu Dievam," – šos vārdus īsi pirms savas nāves teica svētīgais Karlo Akutis. "Informātikas ģēnijs" – tā pusaudzi sauca viņa draugi un paziņas. Lai gan Karlo dzīve bija īsa, tomēr viņš mums ir atstājis ļoti daudz. Viņa vecāki – Antonia Salzano un Andrea Acutis bija sava dēla mīlestības pret Euharistiju liecinieki. 7 gadu vecumā Karlo pieņēma Pirmo svēto Komūniju. To tā brīža katra viņa dzīves diena sākās ar Euharistiju.

11 oktobris 2020, 11:51