Meklēt

Bīskaps Nikolajs Dubiņins Bīskaps Nikolajs Dubiņins 

Konsakrēts pirmais krievu tautības latīņu rita katoļu bīskaps

Par bīskapu konsakrēts 47 gadus vecais konventuālo franciskāņu ordeņa brālis Nikolajs Dubiņins. Viņš ir pirmais krievu tautības bīskaps visā Krievijas latīņu rita Baznīcas vēsturē. Jaunais dvēseļu gans aprūpēs ticīgos Sanktpēterburgas diecēzes rietumu un ziemeļrietumu reģionos. Viņa konsakrācijas svinībās piedalījās visi Krievijas katoļu bīskapi.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Jaunā bīskapa konsakrācija notika 4. oktobrī, svētā Asīzes Franciska svētkos Maskavas Bezvainīgās Ieņemšanas katedrālē. Nikolajs Dubiņins būs arī senās Akve di Bizačena diecēzes titulārbīskaps. Konsakrācijas ceremoniju vadīja Maskavas arhibīskaps Paolo Pecci, koncelebrēja Novosibirskas bīskaps Jozefs Verts un Irkutskas bīskaps Cirils Klimovičs, kā arī ap 50 priesteru no četrām Krievijas latīņu rita katoļu diecēzēm. Jaunais bīskaps dzīvos Sanktpēterburgā, bet viņa aprūpē ietilps arī Novgorodas, Pleskavas un Kaļiņingradas pilsētas un apgabali. Uzrunājot jauno brāli bīskapībā, arhibīskaps Paolo Pecci novēlēja, lai viņa kalpojumā galvenā uzmanība būtu veltīta Evaņģēlija sludināšanai un Kristus apliecināšanai.

Nikolaja Dubiņina nominācija ir izraisījusi dzīvu interesi Krievijas sabiedrībā. Dažas dienas pirms konsakrācijas viņš sniedza vairākas intervijas Krievijas medijiem. Runājot ar “Ria Novosti” žurnālistiem, jaunais bīskaps atgādināja, ka vairāki bīskapi pirmsrevolūcijas Krievijā bija Krievijas pilsoņi, lai arī viņi nebija krievu tautības pārstāvji. Galvenokārt tie bija poļi, gluži tāpat kā ticīgo ganāmpulks tā laika Krievijā. Reliģiskā atdzimšana sākās 1991. gadā pēc Padomju Savienības sabrukuma. PSRS laikos atvērtas bija tikai divas katoļu baznīcas – viena Maskavā, viena Ļeņingradā.

Pirmie bīskapi, kas tika nominēti Krievijas katoļticīgo aprūpei, bija bijušās PSRS pilsoņi. Viens no viņiem ir krievu-vācu izcelsmes garīdznieks Jozefs Verts, kurš šobrīd veic Novosibirskas bīskapa pienākumus. Pirms tam viņš kalpoja kā Sibīrijas apustuliskais administrators. Arī šodien viņa diecēze ir vislielākā ekleziālā teritorija visā pasaulē. Savukārt, Krievijas Eiropas daļas apustuliskais administrators bija Tadeušs Kondrusevičs, šodien Minskas arhibīskaps un visas Baltkrievijas metropolīts. Viņš bīskapa Nikolaja Dubiņina konsakrācijas svinībās nevarēja piedalīties, jo nesen ir pasludināts par “persona non grata” gan Baltkrievijā, gan arī Krievijā. Šobrīd Tadeušs Kondrusevičs uzturas pārmaiņus Polijā un Lietuvā.

Kā žurnālistiem paskaidroja jaunais bīskaps Nikolajs Dubiņins, Katoliskās Baznīcas Krievijā izaicinājums ir Evaņģēlija prieka sludināšana pasaulei. Tas ir prieks, ka ticības dzīve un tās vērtības svētdara visu cilvēku, gan ticīgo, gan arī neticīgo dzīvi. “Krievijas Katoliskā Baznīca,” teica bīskaps Dubiņins, “nes pozitīvu un radošu ieguldījumu visā sabiedrībā un tā ir šīs sabiedrības integrāla sastāvdaļa.” Bīskaps atvaira apvainojumus prozelītismā, ko pagātnē un arī tagad saņem katoļticīgie Krievijā. Sarunā ar žurnālistiem viņš uzsvēra, ka nekad nav pastāvējuši centieni atņemt ticīgos Pareizticīgo Baznīcai, neraugoties uz to, ka Katoliskā Baznīca jau pēc savas dabas paliek atvērta visiem cilvēkiem, kas meklē Dievu, tāpēc katoļticīgajiem nav tiesību šīs durvis aizvērt.  

Jaunā bīskapa moto ir “steidzieties darīt labu”. Tas atgādina par svētā Pāvila pamudinājumu tesaloniķiešiem. Šo moto savai dzīvei bija izvēlējies arī slavenais XIX gadsimta Maskavas mediķis, krievu tautā par svētu uzskatītais Frīdrihs Hāss. Šobrīd notiek viņa beatifikācijas process.

13 oktobris 2020, 15:34