Meklēt

Pāvests kopā ar kādu ģimeni 2018. gadā, apsutuliskā ceļojuma uz Čīli un Peru laikā Pāvests kopā ar kādu ģimeni 2018. gadā, apsutuliskā ceļojuma uz Čīli un Peru laikā 

Ģimene – mājas Baznīca pandēmijas laikā

“Ģimene – mājas Baznīca” – šāds temats ir izvēlēts ģimenei veltītajai iniciatīvai Peru. To organizē vietējā bīskapu konference. Iniciatīvas pasākumi notiek no 6. līdz 13. septembrim.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pasākumu mērķis – izcelt ģimenes primāro lomu īpaši Covid-19 pandēmijas laikā, kad ticīgajiem tika liegts klātienē piedalīties dievkalpojumos baznīcās un nācās aprobežoties tikai ar lūgšanu mājās. “Šo septiņu dienu laikā aicinām vecākus un bērnus vismaz desmit minūtes kopā pievērsties pārdomām par šo ‘Baznīcu miniatūrā’, proti, ģimeni, kas turpina dzīvot un plaukt arī šajā sanitārās krīzes laikā”, lasām Peru Bīskapu konferences izdotajā paziņojumā.

Baznīcas gani atzīst, ka slimība, ar kuru šobrīd esam spiesti sastapties, skar mūs visus, jo tās dēļ mēs varam pazaudēt savus dārgos tuviniekus, kā arī piedzīvot smagas ekonomiskās un sociālās konsekvences. Tā skar mūs visus arī tādēļ, ka nevaram saņemt sakramentus, kas ir kristīgās dzīves fundamentālā barība. Tāpēc ģimenei ir vitāli svarīga nozīme, lai varētu pastāvēt Baznīca, kā arī tā ir vieta, kur pulcējas kopā ekleziālā kopiena.

Jēdzienu “Ģimene – mājas Baznīca” attīstīja svētais Jānis Pāvils II savā enciklikā “Familiaris Consortio”. Peru bīskapi atgādina, ka saskaņā ar Jāņa Pāvila II mācību, īpaši Māte Baznīca ir tā, kas dzemdina, audzina un veido kristīgu ģimeni, īstenojot tās dzīvē no Kunga saņemtās pestīšanas misiju. Ar jaunu sparu sludinot jauno mīlestības bausli, Baznīca iedrošina un pavada kristīgo ģimeni mīlestības kalpojumā, lai tā varētu atdzīvināt un atdarināt paša Kristus upurgatavo mīlestību. Minētais mīlestības kalpojums ietver sevī palīdzību cietējiem, slimajiem un mirstošajiem. Tas ir īpaši aktuāli šī brīža situācijā, kad sociālā distancēšanās daudzus ievedusi piespiedu izolācijā. Bīskapu paziņojumā uzsvērts, ka mūsu kā Baznīcas un mājas Baznīcas misija ir atbildēt Kristus aicinājumam nest visiem, kuri cieš, ir saslimuši un dzīvo bailēs, cerības vēsti.

07 septembris 2020, 16:42