Meklēt

Kalni Kalni 

Sākas ekoloģiskā iniciatīva "Radītā laiks"

Eiropas Bīskapu konferenču padome un Eiropas Baznīcu ekumeniskā padome izdeva kopīgu vēstījumu saistībā ar ekoloģisko iniciatīvu "Radītā laiks", kas sākas 1. septembrī.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kristīgo konfesiju un dažādu reliģiju pārstāvji atgādina, ka iniciatīvas "Radītā laiks" mērķis palīdzēt atgriezties pie savām saknēm un apzināties, ka daba ir Dieva dāvana cilvēcei. Mums ir jābūt labiem tās administratoriem. "Kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda", – lasām vēstījumā.

Šogad pasākuma temats: "Zemes jubileja". Vārds "jubileja", kas atrodams Svētajos Rakstos, norāda uz nepieciešamību saglabāt līdzsvaru starp sociālo, ekonomisko un ekoloģisko realitāti. Jubileja mūs aicina rūpēties par dabu, veicināt solidaritāti, vienlīdzību un taisnīgumu. Vēstījuma autori norāda arī uz koronavīrusa pandēmijas sekām. Šī slimība parādīja, cik ļoti mēs esam saistīti savā starpā. Tā lika apzināties, cik trausla ir mūsu veselība un labklājība.

Iniciatīvu "Radītā laiks" ieviesa Konstantinopoles pareizticīgo patriarhāts. Tā sākas 1. septembrī, kad tiek atzīmēta Pasaules lūgšanu diena rūpēs par radīto, un noslēdzas 4. oktobrī. "Laudato sì" - "Esi slavēts, Kungs", dziedāja svētais Asīzes Francisks. Viņš atgādināja, ka mūsu kopējās mājas ir kā māsa, ar kuru dalāmies savā eksistencē, un kā brīnišķīga māte, kura mūs maigi apskauj.

Cilvēka integrālās attīstības dikastērijs aicina bīskapus visā pasaulē piedalīties iniciatīvā "Radītā laiks", kā arī piedāvā idejas par to, ko šajā laikā darīt – sākot no Vissvētākā Sakramenta adorācijas un lūgšanām līdz atkritumu savākšanai, apelācijām mainīt politiku, lai ierobežotu globālo sasilšanu un vides degradāciju, speciālu komiteju izveidei ar mērķi veicināt integrālu ekoloģiju un centieniem praksē pielietot enciklikā "Laudato sì" iekļautos norādījumus. 

01 septembris 2020, 10:28