Meklēt

Jaunieši Jaunieši 

Japānā turpinās lūgšana par mieru

Katru gadu no 6. līdz 15. augustam, t.i., no atombumbas nomešanas uz Hirosimu piemiņas dienas līdz Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas Debesīs svētkiem, ticīgie lūdzas par mieru pasaulē.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ticīgie un visi labas gribas cilvēki vēlas veidot jaunu sabiedrību, kas cienītu dzīvību, cilvēka tiesības, būtu brīva no korupcijas, nevienlīdzības un diskriminācijas; turpinātu dialogu un stiprinātu sadarbību starp tautām un valstīm; pārvarētu vienaldzību un nabadzību pasaulē; sargātu apkārtējo vidi un veidotu pasauli brīvu no kodolieročiem.

Atzīmējot Hirosimas bombardēšanas 75. gadadienu, Japānas Bīskapu konference izdevusi vēstījumu, kurā aicina respektēt katras personas dzīvību un nekavējoties pārtraukt bruņošanos. Bīskapu konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Mitsuaki Takami uzsver, ka Baznīca Japānā atbalsta "Līguma par atomieroču izmantošanas aizliegumu" ratifikāciju. Arhibīskaps atgādina svētā Jāņa Pāvila II un pāvesta Franciska vārdus, kurus viņi bija teikuši Hirosimā un Nagasaki. Pagājušajā gadā, apmeklējot Japānu, Francisks uzsvēra, ka "ieroču ražošana un izmantošana ir amorāla rīcība". Arhibīskaps Takami skaidro, ka Fonda "Pasaule brīva no kodolieročiem" izveidošana ir atbilde pāvesta Franciska aicinājumam.

07 augusts 2020, 12:03