Meklēt

Konsekrētās personas Konsekrētās personas 

Brazīlijā norisinās Konsekrētās dzīves nedēļa

"Katrs aicinājums sākas no apziņas, ka esi Dieva mīlēts", – vēstījumā Brazīlijas konsekrētajām personām atgādina pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

No 16. līdz 22. augustam Brazīlijā norisinājās Konsekrētās dzīves nedēļa ar mērķi veicināt un atbalstīt aicinājumus uz priesterību un klosterdzīvi, – skaidro kardināls Žoā Brazs De Avizs. "Lai mūsu dzīve būtu dāvana citiem un mēs spētu kalpot ar prieku, mums ir nemitīgi jāskatās uz Jēzu, jo pretējā gadījumā pastāv risks pieņemt pasaulīgu redzējumu", vēstījumā raksta pāvests.

Svētais tēvs uzsver, ka dzīve ir Dieva aicinājuma auglis. Kungs dāvā mums dzīvību, mīl katru no mums un padara mūs par unikālām būtnēm. Viņš ir kopā ar mums visos mūsu dzīves brīžos, zina mūsu ilgas pēc mīlestības un laimes, piepilda mūsu sirdis ar prieku, kas izriet no nesavtīgas kalpošanas citiem. Mūsdienu sabiedrība saskaras ar lieliem izaicinājumiem, kuru priekšā mums ir jāsaglabā modrība, lai neiekristu pasaulīgumā, kas neļauj saskatīt Dieva žēlastību un liek iet nepareizā virzienā. Pāvests uzskata, ka vislabākās zāles pret šādu kārdinājumu ir nemitīga lūgšana. Šodien daudzi savā pārmērīgi aktīvajā dzīvē nespēj atrast laiku lūgšanai, kas palīdz ieraudzīt Jēzu. Francisks atkārto savu jautājumu, ko bija ietvēris 2014. gadā publicētajā Apustuliskajā vēstulē konsekrētajām personām: "Vai Jēzus patiesi ir manas dzīves pirmā un vienīgā mīlestība, kā to apliecinājām svētsolījumu salikšanas brīdī? Atbilde ir mūsu pienākums. Lūgsim Jēzu, lai Viņš iemāca mums patiesi mīlēt", konsekrētās personas mudina pāvests Francisks.

24 augusts 2020, 12:53