Meklēt

Lourdes United Lourdes United 

Virtuālais svētceļojums uz Lurdu ir cerības zīme

"Lourdes United" – tā saucās pirmais virtuālais starptautiskais svētceļojums uz Lurdas Dievmātes sanktuāriju.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pirmais virtuālais svētceļojums notika 16. jūlijā, dienā, kad pirms 162 gadiem svētā Bernadete Subiru pēdējo reizi redzēja Vissvētāko Jaunavu Mariju. Ar televīzijas, radio un sociālo tīklu starpniecību svētceļojumā iesaistījās miljoniem ticīgo no visiem kontinentiem. No plkst. 7 līdz plkst. 22 notika dievkalpojumu, lūgšanu un procesijas ar Dievmātes vizionāres relikvijām translācijas. Ticīgie vienojās Rožukroņa lūgšanā, kas tika skaitīta desmit valodās. Vairāki Baznīcas un civilas varas pārstāvji sniedza liecību par savu saikni ar Lurdu. Viņi runāja par solidaritātes, brālīguma, atbildības, cerības un dzīves jēgas atklāšanas nozīmi pandēmijas laikā. Visas dienas garumā tiešsaistē varēja klausīties reportāžas un sarunas ar dažādiem cilvēkiem, noskatīties arhīva video materiālus, klausīties dziesmas un mūziku. Svētceļojuma dalībniekiem bija iespēja attālināti sajust Lurdas garīgo tuvumu un sniegt tai finansiālo atbalstu. Katru gadu šis starptautiskais svētceļojumu centrs iesaista darbā gandrīz 100 tūkstošus brīvprātīgo, kuri palīdz uzņemt un rūpēties par 3 miljoniem svētceļnieku no visas pasaules.

Virtuālais svētceļojums "Lourdes United" apvienoja dažādu tautību cilvēkus, kuri šajā Pireneju kalnu pilsētā saskata ticības, pašaizliedzības, kalpojuma, cerības un uzticēšanās Dievam zīmi. Pašreizējās ekonomiskās un sociālās krīzes laikā ir īpaši svarīgas tādas vērtības kā solidaritāte, izpalīdzība, dāsnums un cerība, kas vairāk nekā 160 gadu garumā saistās arī ar Lurdas svētnīcu. Pandēmijas laikā kapelāni Marijas rokās lika lūgšanas par slimniekiem un ievainoto pasauli. Kristus Mātes rokās tika salikti simtiem tūkstošu lūgumu, cilvēku izmisīgie saucieni pēc palīdzības, kā arī cerības un solidaritātes apliecinājumi no daudzām valstīm.

Lurdas sanktuārija rektors priesteris Olivjers Dumas pastāstīja, ka šī svētvieta bija daļēji slēgta aptuveni divus mēnešus. Svētceļnieku skaits bija ierobežots. Bez svētceļniekiem sanktuārijs zaudēja ienākumus savas misijas īstenošanai, svētvietas uzturēšanai un darba nodrošināšanai 320 cilvēkiem. Zaudējumi ir sasnieguši 8 miljonus eiro. "Lourdes United" pasākuma mērķis ir "atgriezt" svētceļniekus, lai svētnīca varētu turpināt sniegt pastorālos pakalpojumus visiem cilvēkiem. "Šis virtuālais svētceļojums ir cerības zīme, ka pandēmijai nepieder pēdējais vārds", teica Lurdas sanktuārija rektors.

17 jūlijs 2020, 12:46