Meklēt

Priestera Georga Ratcingera bēru ceremonija Priestera Georga Ratcingera bēru ceremonija 

Pāvests Benedikts XVI: Georgs ir vienmēr bijis Dieva cilvēks

2020. gada 8. jūlijā Rēgensburgā notika priestera Georga Ratzingera, pāvesta Benedikta XVI vecākā brāļa bēres. Ceremonijas laikā monsinjors Georgs Gensveins nolasīja Benedikta XVI vēstījumu, kas adresēts Rēgensburgas bīskapam Rūdolfam Foderholzeram.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Brīdī, kad jūs sniedzat manam brālim pēdējo brālīgo pakalpojumu, pavadot viņu pēdējā šīs zemes ceļā, es domās esmu kopā ar jums. Es vēlos sirsnīgi pateikties par visu, ko esat paveikuši un darāt šajā atvadu laikā. Es esmu pateicīgs arī tiem, kuri bija blakus manam brālim – tiešā vai netiešā nozīmē, un kuri izteica pateicību par to, ko viņš bija darījis un izcietis savā dzīvē", vēstījumā raksta emeritētais pāvests.

Benedikts XVI izceļ divas sava brāļa raksturīgākās iezīmes: pirmkārt, viņam aicinājums uz priesterību vienlaikus bija arī aicinājums uz mūziku. Emeritētais pāvests atsauc atmiņā laiku, kad Georgs vadīja "Rēgensburgas Doma" kori. Šis kalpojums, raksta Benedikts XVI, sagādāja viņam lielu prieku, bet arī kļuva par ciešanu avotu. Viņam nācās saskarties ar naidīgumu un noraidījumu, īpaši pašā darba sākumā. Neskatoties uz to, Georgs Ratcingers kļuva par īstu tēvu daudziem jauniešiem, kuri bija un turpināja būt kopā ar viņu.

Sirmais pāvests norāda uz vēl vienu sava brāļa raksturīgo iezīmi: no vienas puses, viņš bija jautrs un sabiedrisks, viņam piemita laba humora izjūta, viņš priecājās par skaisto dabu, bet tajā pašā laikā viņš bija neparasti tiešs cilvēks, kurš atklāti pauda savu pārliecību.

Emeritētais pāvests atgādina, ka Georgs vairāk nekā 20 gadus pavadīja gandrīz pilnīgā aklumā, būdams izolēts no realitātes. "Šis fiziskais trūkums viņam bija ļoti grūta nasta, taču viņš to pazemīgi pieņēma." Un pats galvenais – viņš "ir vienmēr bijis Dieva cilvēks", atceras Benedikts XVI.

Vēstījuma noslēgumā Jozefs Ratcingers pateicas visiem, kuri palīdzēja viņam veikt ceļojumu uz Vāciju. Viņš atzīstas, ka brālis nebija aicinājis viņu apmeklēt. Uz turieni viņš devies savas sirds vadīts, apzinoties, ka jau ir pienācis pēdējais brīdis. 22. jūnijā, atvadoties viens no otra, brāļi zināja, ka tā ir pēdējā tikšanās. "Dārgais brāli, paldies tev par visu, ko tu esi veicis manā labā, par visu, ko tu esi man devis. Un paldies tev, dārgais bīskap Rūdolf, par lielo darbu, ko esi veicis šajās pēdējās nedēļās. Tas nebija viegls laiks", atzīst Benedikts XVI.

09 jūlijs 2020, 08:58