Meklēt

Libānas kristieši Libānas kristieši 

Kardināls Rai aicina stiprināt atbildību un solidaritāti

"Libānai vissvarīgākais ir panākt vienotību, tāpēc mēs aicinām politiķus izbeigt naidu un savstarpējos apvainojumus, jo tāda rīcība negatīvi ietekmē tautas dzīvi", raksturojot situāciju valstī, saka Antiohijas maronītu Baznīcas patriarhs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Kardināls Bešara Butros Rai norādīja, ka Libānas iedzīvotāju lielākā daļa atrodas ļoti smagā situācijā. Valstī ir augsts bezdarba līmenis, inflācija, koronavīrusa radītās problēmas un milzīgs bēgļu skaits, kas palielinājis nabadzību un izraisījis bada draudus. Šadā situācijā Katoliskā Baznīca cenšas atbalstīt un palīdzēt cietošajiem, un tajā pašā laikā aicina valdību meklēt problēmu risinājumus, lai pēc iespējas ātrāk varētu iziet no krīzes situācijas.

“No politiskā skatu punkta situācija valstī nav viegla, tā saskārusies ar lielām un sarežģītām problēmām. Baznīca cenšas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu atrisināt sociālās problēmas - intervijā Vatikāna radio teica Antiohijas maronītu Baznīcas patriarhs. Visas valsts teritorijā, katras diecēzes, draudzes un kopienas ietvaros, mēs organizējam pasākumus, lai atbalstītu ģimenes, kuras ir nonākušas nabadzībā. Mums ir izdevies izveidot solidaritātes tīklu, lai cilvēkus neatstātu vienus. Mēs vēršamies ar lūgumu pie valdības vīriem tomēr būt vienotiem, jo diemžēl viņi ir sašķelti. Mēs nevaram visu laiku dzīvot naidā un nesaskaņās, jo tas negatīvi ietekmē ekleziālo un sabiedrības dzīvi. Valdības locekļi cīnās savā starpā ar dažādu deklarāciju, paziņojumu un mediju starpniecību, un tas nozīmē, ka valstī notiek tā sauktais iekšējais karš, kas mazina tautas uzticību valdībai un politiķiem. Šis uzticības trūkums spēcīgi ietekmē arī finanšu un ekonomisko situāciju valstī.”

31 jūlijs 2020, 11:15