Meklēt

Karlo Akutis Karlo Akutis 

Zināms jaunieša Karlo Akutis beatifikācijas svinību datums

Daudzi ilgi gaidīja, kad par svētīgu tiks pasludināts mūsdienu jaunietis Karlo Akutis, kurš bija ģēnijs informātikā un ļoti mīlēja Euharistiju. Kanonizācijas lietu kongregācijas prefekts, kardināls Andželo Beču, intervijā Vatikāna Radio paziņoja, ka viņa beatifikācijas svinības, kas līdz šim tika atliktas pandēmijas dēļ, notiks šī gada 10. oktobrī Asīzē, kur viņš ir apbedīts.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Karlo, kurš aizrāvās ar datoriem, bija iemīlējies Euharistijā. “Euharistija ir mans autoceļš uz Debesīm”, viņš bieži atkārtoja. Jaunietis izveidoja interneta vietnes par Euharistijas brīnumiem un daudziem svētajiem. Viņa īsās dzīves moto bija vārdi: “Dzimstot mēs visi esam oriģināli, bet daudzi nomirst kā fotokopijas”. Karlo piedzima 1991. gada 3. maijā Londonā, kur īslaicīgi dzīvoja un strādāja viņa vecāki. Vēlāk ģimene atgriezās Milānā. 12 gadu vecumā viņš atklāja Euharistijas svarīgo nozīmi un skaistumu. Katru nedēļu gāja pie grēksūdzes.

Karlo Akutis nomira no leikēmijas 2006. gada 12. oktobrī Moncā, Itālijas ziemeļos. Slimība tika atklāta tikai dažas nedēļas pirms nāves. Viņš veltīja savu dzīvi pāvesta un Baznīcas nodomā. 15 gadus vecā jaunieša beatifikācijas procesu Milānas arhidiecēze uzsāka 2013. gadā. Šī gada februārī tika paziņots, ka pāvests Francisks ir apstiprinājis ar Karlo Akutis aizbildniecību veiktā brīnuma autentiskumu.

Kardināls Andželo Beču izteica cerību, ka jaunieša beatifikācijas svinībās 10. oktobrī jau varēs piedalīties lielāks cilvēku skaits. Citādi, protams, daudzi varēs sekot tām līdzi tiešraidē. Tās notiks divas dienas pirms viņa nāves gadadienas. Kardināls arī pastāstīja, ka Karlo bija katehēts. Viņš prata nodot tālāk ticību bērniem ne tikai tradicionālā veidā, bet arī, izmantojot modernos komunikācijas līdzekļus. Viņš izstrādāja informātikas projektu par ticības tematu. Karlo pirms nāves izteiktie vārdi ir vienkārši pārsteidzoši. Viņš sacīja: “Es gribu veltīt visas savas ciešanas Kungam par pāvestu un Baznīcu. Es negribu iet caur šķīstītavu, bet gribu nokļūt pa taisno debesīs”. To viņš teica 15 gadu vecumā! “Jauns zēns, kurš šādi runā, mūs pārsteidz”, atzina kardināls Beču. “Un es domāju, ka tas ir pamudinājums visiem nejokoties ar savu ticību, bet uztvert to nopietni”.

Būdams tikai 15 gadus vecs, Karlo jau spēja citus iepazīstināt ar Debesu “priekšgaršu”. Viņš, izmantojot jaunās tehnoloģijas, atklāja citiem Dieva Vārda skaistumu, Rožukroņa un Euharistijas nozīmi. Jaunietis dedzīgi mīlēja Vissvētāko Jaunavu Mariju.

Tā ir taisnība, ka digitālā pasaule var tevi pakļaut riskam ierauties sevī, izolēties no citiem vai meklēt bezjēdzīgu apmierinājumu. Bet neaizmirsti, ka ir arī kreatīvi un dažreiz arī ģeniāli jaunieši šajā vidē. Tāds bija Karolo Akutis – rakstīja pāvests Francisks jauniešiem adresētajā dokumentā “Christus vivit”. Svētais tēvs norāda uz Karlo kā priekšzīmi citiem jauniešiem, kā var veselīgi izmantot medijus.

16 jūnijs 2020, 11:23