Meklēt

Draudze ar savu ganu. Ilustratīvs attēls Draudze ar savu ganu. Ilustratīvs attēls 

Itālija: ticīgie atklāj draudzes nozīmi

Viena no pandēmijas "pozitīvām blaknēm" ir iespēja no jauna atklāt Stundu liturģijas un Rožukroņa lūgšanas nozīmi ģimenēs. Pēdējos mēnešos ir trīskāršojies ticīgo skaits, kuri piedalījās dievkalpojumos ar interneta starpniecību. Tomēr itālieši ilgojas pēc kopienas un cer, ka krīze kļūs par draudzes dzīves atjaunotnes laiku.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc divu mēnešu ilga pārtraukuma Itālijā ir atvērti dievnami, kuros notiek dievkalpojumi ar ticīgo piedalīšanos. Daudzās pilsētās tika veikta aptauja, lai noskaidrotu, kā koronavīrusa izraisītā pandēmija ir izmainījusi Baznīcu Apenīnu pussalā. Apkopotie rezultāti liecina, ka ticīgie ir apmierināti par pastorālo kalpojumu, kādu priesteri veikuši šajā grūtajā laikā, lai nodrošinātu garīgās un sakramentālās dzīves minimumu. Tomēr viņi kritiski izsakās par tiem priesteriem, kuri atteicās translēt dievkalpojumus interneta tiešsaistē, kā arī par tiem, kuri Baznīcas gana kalpojumu pārvērta par mediālo šovu, vadot krāšņas liturģijas un procesijas, bieži neievērojot drošības noteikumus. Pētījums liecina, ka ticīgie Itālijā kļuvuši patstāvīgāki garīgajā dzīvē, atklājot, ka viņi paši par to ir atbildīgi un ka tas nav atkarīgs no vairāk vai mazāk simpātiska prāvesta. Aptauja rāda, ka ticīgie vairāk novērtē ikdienas lūgšanu ar Dieva Vārdu, apzinās Dieva un Baznīcas tuvumu, bet sāpīgi izjūt attālināšanos no savas draudzes kopienas.

Ticīgajos ir mazinājusies pārliecība, ka viņiem būtu jāuzņemas atbildība par draudzes finansiālo atbalstu. Vecāku cilvēku vidū lielu atsaucību ir ieguvusi pāvesta Franciska vadīto rīta dievkalpojumu tiešraide no Svētās Martas nama kapelas. Savukārt jaunieši liturģijas vietā izvēlas interneta vietnes par garīgumu, iekšējo dzīvi un ar dažāda veida viņiem adresētām lūgšanas sanāksmēm. Tajā pašā laikā itālieši atzīst, ka viņiem ļoti pietrūkst draudzes kopienas, bet viņi cer, ka Baznīca Itālijā izies no šīs krīzes garīgi bagātinājusies, tuvāka cilvēkiem un viņu vajadzībām, un mazāk klerikāla.

25 maijs 2020, 09:22