Meklēt

Santa Maria in Trastevere, Roma Santa Maria in Trastevere, Roma 

Itālija: 18. maijā tiks atsākti publiskie dievkalpojumi

18. maijā tiks atsākti publiskie dievkalpojumi Itālijā. Starp valsti un Baznīcu ir parakstīta vienošanās, kur katra no savas puses apņemas garantēt visu ticīgo drošību.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Dokumentā izcelti vairāki noteikumi, kas attiecas uz ticīgo ienākšanu kulta vietās, kulta vietu un priekšmetu dezinfekciju, to, kam ir jāpievērš uzmanība liturģiskajās svinībās un sakramentu administrēšanā, kā arī uz informācijas nodrošināšanu ticīgajiem. Bez tam, dokumentā ir ietverti arī vairāki vispārējie ieteikumi.

Īpašā veidā tiek runāts par ienākšanu kulta vietās, kam jānotiek sakārtotā, disciplinētā veidā ar brīvprātīgo palīdzību. Obligāti būs jānēsā sejas maska visā baznīcā atrašanās laikā, jāievēro vismaz viena metra distance gan laterāli, gan frontāli. Tiem, kas uzrādīs saaukstēšanās vai respiratoriska rakstura simptomus ar ķermeņa temperatūru, kas līdzinās vai pārsniedz 37,5 grādus, kā arī tiem, kas ir atradušies kontaktā ar Covid-19 pacientu, ienākt kulta vietās būs aizliegts. Ieejai un izejai pēc iespējas būs jānotiek ar zināmu laika limitu, kā arī, būs jāparūpējas, lai kulta vietai drošos apstākļos varētu piekļūt cilvēki ar invaliditāti. 

Katras ceremonijas noslēgumā tiks dezinficētas telpas un visi izmantotie priekšmeti. Svētītā ūdens trauki paliks tukši un nebūs ļauts sniegt roku vai apskāvienu miera sveiciena laikā. Komūnijas laikā tās izsniedzējam būs jādezinficē rokas un jālieto cimdi un sejas maska. Komūnija tiks izsniegta tikai uz ticīgo rokām, tām nepieskaroties. 

Sanitārās drošības apsvērumu dēļ līdz minimumam tiks ierobežots koncelebrantu un ministrantu skaits, nebūs ļauts dziedāt korim, taču būs atļauts spēlēt ērģelniekam. Protokolā ir iekļauti noteikumi arī attiecībā uz Grēksūdzes sakramentu. Tam jānotiek plašās un labi izvēdinātās telpās. Savukārt, Iestiprināšanas sakraments pagaidām paliks atcelts. Kulta vietās, kur apstākļi neatbilst visiem minētajiem noteikumiem, bīskaps var izvērtēt iespēju svinēt Svēto Misi ārpusē, zem klajas debess. 

No Baznīcas puses Protokolu par drošības normām ir parakstījis Itālijas Bīskapu konferences prezidents Gvaltjero Bassetti, bet no valsts puses Ministru padomes prezidents Džuzepe Konte un Iekšlietu ministre Lučana Lamorgeze. Tas stāsies spēkā šī gada 18. maijā. Valdība izsaka pateicību Baznīcai par morālo un materiālo atbalstu visai Itālijas nācijai šai smagajā brīdī. Šobrīd līdzīgi sanitārās drošības noteikumi tiek sagatavoti arī ar citām reliģiskajām kopienām valstī.

08 maijs 2020, 10:43