Meklēt

Grāmata "Atšķirīgi un vienoti" Grāmata "Atšķirīgi un vienoti" 

Mūsu patiesā bagātība ir attiecības

"Visskaistākās un auglīgākās attiecības ir tiem, kuri balstās uz Dieva mīlestību pret mums", grāmatas "Atšķirīgi un vienoti – mūsu patiesā bagātība ir attiecības, nevis materiālās lietas" ievadvārdos raksta Kenterbērijas anglikāņu arhibīskaps Džastins Velbījs. Grāmata vēstī par komunicēšanās un attiecību veidošanas nozīmi cilvēku un sabiedrības dzīvē.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Darba galvenais elements ir pāvesta Franciska katehēzes mācība par ekumenismu, ekoloģiju un ģimeni, ko viņš bija teicis vispārējo audienču laikā, kā arī Svētā tēva pārdomas par attiecībām starp cilvēkiem, kas radīti pēc Dieva attēla. Grāmatā ietverts arī līdz šim nepublicētais Franciska teksts ar nosaukumu: "Ar Jēzus skatienu". Tās ir pārdomas par "bagātā jaunieša" vēsturi, kurš jautā Jēzum, kas viņam ir jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvi. Svētais tēvs atgādina, ka Jēzus uz šo jauno cilvēku skatījās ar lielu mīlestību. Kristīgā ticība "balstās uz patiesību: Dievs ir mīlestība". Bez šī "mīlestības skatiena" komunikācija un dialogs starp cilvēkiem var viegli kļūt par dialektisko dueli – skaidro pāvests. Katras komunikācijas formas un attiecību starp cilvēkiem pamatā ir vēlme uzklausīt citus. "Mums ir jāmācās no svētā Džona Henrija Ņūmana, kurš savos darbos pievērsās iztēles dimensijai un sirds "atvērtībai", kam ir lielāka loma nekā saprātam, lai cilvēks varētu patiesi pieskarties ticības noslēpumam", piebilst Svētais tēvs.

27 maijs 2020, 12:14