Meklēt

Pateicoties priesteru kalpošanai – mūsu ģimenes var kļūt par “mājas Baznīcu”

Lielā ceturtdiena – diena, kad Jēzus iedibināja Euharistiju un, mazgājot saviem apustuļiem kājas, parādīja skaistu mīlestības un kalpošanas piemēru. Šī diena ir īpaša visiem priesteriem.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Dārgie Vatican News mājaslapas lasītāji, sveiciens Lielajā ceturtdienā! Šajā dienā īpašs sveiciens visiem Latvijas bīskapiem un priesteriem, kā arī sirsnīga pateicība tiem garīgajiem ganiem, kuri dažādos veidos – gan Latgales Radio un Radio Marija Latvija, gan Facebook un Youtube – retranslē šajā laikā Svētās Mises, Rožukroņa vai citas lūgšanas un garīgās pārdomas, tādējādi dodot iespēju dzīvot ciešākā vienotībā ar Kungu un Komūnijā ar visu Baznīcu ne tikai ticīgajiem Latvijā, bet arī pa Eiropu un visu pasauli izkaisītajiem tautiešiem. Valdību pieņemto stingro drošības mēru dēļ, mēs šobrīd nevaram piedalīties dievkalpojumos un pieņemt Jēzu zem maizes un vīna zīmēm, taču, pateicoties jums, mūsu mājās, lai kur mēs atrastos, var ienākt Dieva Vārds, varam vismaz neklātienē piedalīties Svētajā Misē un mūsu ģimenes var kļūt par īstu “mājas Baznīcu”.

Līdz ar Lielo ceturtdienu sākas Baznīcas liturģiskā gada vissvarīgākais laiks – latīņu valodā dēvētais “Triduum” jeb Trīs Svētās dienas, kas noslēgsies ar Kristus Augšāmcelšanās svinēšanu. Šogad Lielās nedēļas svinēšanas norise ir neparasta arī Vatikānā. Kā jau ziņots, visi pāvesta vadītie dievkalpojumi notiks Svētā Pētera bazilikā un bez tautas piedalīšanās.

Lielās ceturtdienas vakarā pāvests svinēja Cena Domini jeb Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas dievkalpojumu, kura laikā Jēzus iedibināja Euharistiju un atstāja mums skaistu mīlestības piemēru. Homīlijā viņš pievērsās Euharistijai, kalpošanai un priesterības dāvanai. Viņš īpaši pieminēja visus tos priesterus, kuri ir miruši, kalpojot slimajiem.

Lielajā piektdienā Svētais tēvs vadīs Kunga ciešanu liturģiju. Krusta ceļš Svētā Pētera bazilikas priekšā sāksies plkst. 21.00 pēc Romas laika.

Sestdien, 11. aprīlī, plkst. 21.00 Svētā Pētera bazilikā pāvests vadīs Lieldienu Vigīlijas dievkalpojumu. Svētdien, 12. aprīlī, Kristus augšāmcelšanās svētkos, pāvests Francisks Euharistiju svinēs plkst. 11.00. Tās noslēgumā viņš lasīs Lieldienu vēstījumu un dos apustulisko svētību „Urbi et Orbi” – „Pilsētai un pasaulei”.

Visiem Romas bīskapa vadītajiem dievkalpojumiem ticīgie varēs sekot mājas lapā www.vaticannews.va/lv un Vatikāna Youtube kanalā, kā arī Radio Marija Latvija. Savukārt Lielās piektdienas Krusta ceļu un Lieldienu vēstījumu translēs arī Latvijas televīzija.

09 aprīlis 2020, 18:54