Meklēt

Vissvētā Jēzus Sirds Vissvētā Jēzus Sirds 

Igaunija novēlēta Vissvētajai Jēzus Sirdij

Koronavīrusa pandēmijas laikā, kad Baznīca cenšas nest mierinājumu visiem, kas cieš no vīrusa un no iespaida, ko tas atstāj uz cilvēku dzīvi, apustuliskais administrators Igaunijā Filips Žurdāns ir konsakrējis mūsu ziemeļu kaimiņzemi Vissvētajai Jēzus Sirdij.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Baltijas valstu vidū Igauniju Covid-19 ir skāris visvairāk. Lai arī situācija šeit nav tik slikta, kā daudzās citās Eiropas zemēs, pēc pirmdienas, 20. aprīļa ziņām, Igaunijā pavisam ir reģistrēti 1535 saslimušie un 40 mirušie. Īpaši vīruss ir skāris Sāremas salu. Lielai daļai tās iedzīvotāju ir atklāta inficēšanās. 

Atbildot uz krīzi, apustuliskais administrators, bīskaps Žurdāns ir konsakrējis Igauniju Vissvētajai Jēzus Sirdij. Sarunā ar Vatikāna Radio žurnālistu Devinu Votkinsu viņš pastāstīja, ka šim žestam ir divkāršs mērķis, proti, lūgties par pandēmijas beigām un palīdzēt cilvēkiem veikt personīgu atgriešanos pie Dieva.

"Mēs ticam, ka Dievs nevēlas, lai mūs piemeklētu ļaunums, bet Viņš vēlas, lai mēs to izmantojam kā personīgu atgriešanos," teica bīskaps. Igaunijas novēlēšanas Vissvētajai Jēzus Sirdij akts notika Dieva Žēlsirdības svētdienā. Kā atgādina Igaunijas Katoliskās Baznīcas virsgans, Dievišķās Žēlsirdības kults Baltijas valstīs jo īpaši ir izplatīts, jo Žēlsirdīgā Kunga Jēzus parādīšanās svētajai Faustīnai Kovaļskai notika Lietuvā.

Bīskaps Žurdāns aprakstīja situāciju Sāremā, sakot, ka dzīve šeit atšķiras no tās, kas rit pārējā Igaunijas daļā. "Sala ir pilnīgi izolēta. Daži katoļticīgie, kas tajā dzīvo, šobrīd ir pilnīgi atrauti no ārpasaules," pastāstīja apustuliskais administrators. Viņš apliecināja, kā pārējo Igaunijas iedzīvotāju kustība ir mazāk ierobežota. Baznīcas ir atvērtas un ļaudis var brīvi iet ārpus mājām. Nav atļauts tikai pulcēties vairāk par diviem cilvēkiem vienuviet.

"Vismaz dievnami ir vaļā, tādējādi cilvēki var nākt uz tiem un lūgties Vissvētākā Sakramenta priekšā, saņemt Komūniju un Grēksūdzes Sakramentu, ievērojot, protams, visus nepieciešamos piesardzības nosacījumus. Zināmā veidā, ļaudīm ir iespēja dzīvot sakramentālo dzīvi," teica bīskaps Žurdāns. Policija Igaunijā dažreiz kontrolējot, vai nenotiek plašas liturģiskās svinības. Baznīcas pārstāvis izteica gandarījumu par to, ka valdība palīdz sagādāt maskas un sanitārās preces visiem dievnamiem. 

Mājās palikušie var noskatīties Svētās Mises videostraumējumā, gluži tāpat, kā daudzās citās pasaules zemēs. Tā kā dievkalpojumi nenotiek, tad nav iespējams vākt arī ziedojumus baznīcās, taču, saskaņā ar bīskapa teikto, katoļi Igaunijā ir ļoti dāsni, jo sūta ziedojumus arī no attāluma.

"Cilvēki jūt, ka Baznīca tiem ir ģimene, nevis organizācija, kas tos nodrošina ar pakalpojumiem," sarunā ar Vatikāna Radio teica Igaunijas apustuliskais administrators. Viņš cildināja jauniešu iniciatīvu sagādāt pārtiku tiem, kam pašiem to grūti izdarīt. Kā ārkārtējas solidaritātes zīmi bīskaps vērtē igauņu savstarpējo izpalīdzību šai smagajā laikā.

21 aprīlis 2020, 14:46