Meklēt

Svētīgā Džuliana no Norvičas Svētīgā Džuliana no Norvičas 

"Viss būs labi!" - svētīgās Džulianas no Norvičas atklāsmē saņemtais uzmundrinājums

"Viss būs labi!","Andrà tutto bene!" Ar šo moto šodien cits citu uzmundrina itāļi. No kurienes šis, ne tikai koronavīrusa, bet arī normālos apstākļos bieži izmantotais sauklis ir radies? Tā autore ir XIV gadsimta angļu mistiķe un anahorēte Džuliana no Norvičas. Viņa dzīvoja laikā, ko iezīmēja kari, šķelšanās un mēris. Katoļu Baznīca viņu ir ierindojusi svētīgo kārtā, bet anglikāņi godina kā svēto.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Džuliana no Norvičas ir dzimusi ap 1343. gadu un mirusi, iespējams, 1416. gadā. Viņa bija pavisam vienkārša sieviete, analfabēte. "All shall be well!"  - "Viss būs labi!" kādā no atklāsmēm Džuliana sadzird Kristus izrunātos vārdus un nes tos pasaulē. Tas bija laiks, kad Baznīcu plosīja shizma, tā sauktais "simts gadu karš" starp Angliju un Franciju, un melnais mēris, kurš bija izplatījies daudzviet Eiropā. Šādos apstākļos Džuliana dzird Kristus apsolījumu "Viss būs labi!", kā arī "Visas lietas nāks par labu!"

Bija 1373. gada maijs. Briesmīgas slimības skarta, Džuliana atradās tuvu nāvei. Kāds priesteris pie gultas pienesa krucifiksu. Sieviete atveseļojās un sāka saņemt Jēzus ciešanu vīzijas, kuras liek aprakstīt grāmatā "Dievišķās mīlestības atklāsmes". Par Džulianas sūtību  kļūst atgādināt cilvēkiem par šo mīlestību, kas maiguma ziņā līdzinās mātes mīlestībai pret saviem bērniem. 

Lai izceltu bezgalīgo mīlestību , ar kādu mūs visus mīl Kungs, svētīgo Džulianu no Norvičas ir pieminējuši pāvests Francisks un Benedikts XVI. Francisks 2016. gada 23. martā, Žēlsirdības jubilejas laikā, vispārējā audiencē, kas bija veltīta Lieldienu triduumam, teica: "Tāds ir mūsu Jēzus. Katram no mums viņš saka: "Ja tevis dēļ varētu ciest vēl vairāk, Es to darītu!"

Angļu mistiķes iedvesmots, arī Benediks XVI vēlējās viņai veltīt veselu katehēzi 2010. gada 1. decembra vispārējā audiencē, cikla ietvaros par viduslaiku izcilākajām sievietēm Baznīcā. Benedikts XVI atgādināja jautājumu, ko sev ir uzdevuši arī svētie: "Ja Dievs ir bezgalīgi labs, kāpēc pastāv ļaunums un nevainīgo ļaužu ciešanas?" Emeritētais pāvests teica: "Ticības apgaismoti, viņi sniedz atbildi, kas atver mūsu sirdi uzticībai un cerībai: Providences noslēpumainajos plānos arī no ļaunuma Dievs prot iegūt lielāku labumu." Kā ir rakstījusi Džuliana no Norvičas: "No Dieva žēlastības mācījos palikt nelokāma ticībā, tāpēc man bija stipri un no visa spēka jātic, ka viss beigsies ar to, ka būs labi..." 

Benedikts XVI atzīmēja, ka no Džulianas no Norvičas minētās grāmatas izriet "optimisma vēsts, kas ir balstīta pārliecībā, ka esam Dieva mīlēti un Viņa Apredzības pasargāti". Emeritētais pāvests citēja vēl dažus vārdus no šīs grāmatas: "Ar absolūtu skaidrību redzēju... ka Dievs vēl pirms mūsu radīšanas ir mūs mīlējis ar tādu mīlestību, kas nekad nemazināsies un nezudīs. Un ar šo mīlestību Viņš ir paveicis visus savus darbus, un šajā mīlestībā ir mūsu sākums, un to visu mēs redzēsim bezgalīgajā Dievā." 

Tādējādi var saprast, ka jau toreiz, tālajos viduslaikos, Džulianas no Norvičas pieredzētā atklāsme, ka "viss būs labi", sastāda daļu no svētā apustuļa Pāvila skatījuma, ka "tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu" (Rm 8, 28). Šis mūžības apvārsnis mums prasa pievērst sev skatienu arī šodien.

 

19 marts 2020, 12:26