Meklēt

Kardināls Komastri Kardināls Komastri 

Mariāniskā lūgšana kopā ar kardinālu Andželo Komastri par atbrīvošanu no koronavīrusa

Pēc Svētā Pētera bazilikas arhipriestera Andželo Komastri iniciatīvas, sākot ar 11. martu un nedēļu ilgi ticīgie ik dienas pulksten 12 tiek aicināti skaitīt lūgšanu "Kunga eņģelis" un pēc tās lauretāniskās litānijas, lai piesauktu Jaunavas Marijas aizbildniecību šai Itālijai un visai pasaulei smagajā brīdī. Lūgšana tiek pārraidīta videostraumējumā "Vatican News".

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētā Pētera bazilikas arhipriesteris un pāvesta ģenerālvikārs Vatikāna valsts pārvaldīšanā, kardināls Andželo Komastri kopā ar viņu ik dienas pulksten 12 bērnišķā pazemībā aicina lūgt Dievmātes aizbildniecību pār koronavīrusa plosīto pasauli. "Briesmu brīžos bērni spontānā veidā steidzas pie mammas. Šai īpašajā situācijā, kuru esam piedzīvojuši, steigsimies pie Marijas, Mātes, ko Jēzus mums dāvāja no krusta," raksta kardināls.

"Atrazdamies krustā, tas ir, savas mīlestības uz mums augstākajā brīdī, Jēzus mums pasniedza savu pēdējo dārgo dāvanu. Viņš dāvāja mums savu mammu," 11. marta lūgšanā teica kardināls Komastri. Stāvēdams netālu no Katedras altāra novietotās Jaunavas Marijas statujas pakājē, Svētā Pētera bazilikas arhipriesteris atgādināja to, ko Jēzus teica savai mātei, ar acīm norādīdams uz apustuli Jāni, kurš tai brīdī pārstāvēja visu cilvēci: "Sieviet, lūk tavs dēls!"Jēzus vēlējās teikt, lai Marija kļūtu māte arī viņam. 

Kardināls Komastri atgādināja, ka pirmais mammas uzdevums ir pasargāt bērnus briesmu brīdī. Tāpēc arī skan aicinājums lūgties, lai Marija atbrīvo mūs no koronavīrusa.

Invokācija Mātei

"Ak, Marija, tava pazemīgā un brīvā "jā" dēļ

esi kļuvusi par pirmo Dieva šūpuli,

par pirmo Augstākā tabernakulu,

par vēstures pēdējās nodaļas sākumu.

Tu esi redzējusi laimīgus apustuļus, kas pulcējās ap Jēzu.

Vēlāk tos esi redzējusi skumju pārņemtus Viņa ciešanu stundā

un savā delnā esi savākusi 

viņu baiļu un nomaldīšanās asaras.

Marija, Baznīcas Māte,

tu nebaidījies, kad pienāca krusta stunda.

Un no jauna izdzīvoji Betlēmes sajūtu

kad Jēzus no krusta tevi sauca "Māte"

atvērdams jaunus tavas mātišķības apvāršņus.

Tu izjuti Vasarsvētku satraukumu

un redzēji kādas dedzības vadīti 

no Pēdējo Vakariņu nama iznāk apustuļi.

Šis dedzības vilnis nav mainījies arī šodien.

 Marija, Baznīcas Māte,

piespied mūs stipri pie savām krūtīm

un dāvā mums tava Dēla Jēzus Sirds pukstus.

Āmen.

12 marts 2020, 20:37