Meklēt

Itālija: bīskapu "svētceļojums" uz kapsētām

Itālijas bīskapu konference aicina visu diecēžu vadītājus piektdien, 27. martā, individuāli apmeklēt kapsētas un lūgties par saviem ticīgajiem, kuri šajās dienās miruši no koronavīrusa COVID-19 slimības.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Pārdomāt, lūgties un svētīt – tādam ir jābūt itāļu bīskapu svētceļojumam pa savu diecēžu kapsētām. „Šādas akcijas mērķis, precīzāk, nodoms – visu pandēmijas upuru uzticēšana žēlsirdīgajam Tēvam, kā arī apliecināt Baznīcas tuvību un solidaritāti tiem, kuri sēro par saviem tuviniekiem”, lasām Itālijas bīskapu konferences paziņojumā. Bīskapu svētceļojums notiks „Želsirdības piektdienas” ietvaros.

Līdz 24. martam Itālijā koronovīrusa dēļ miruši 6820 cilvēki. Saskaņā ar valstī izsludinātajiem drošības noteikumiem, viņu ķermeņus vajag kremēt, tuviniekiem ir liegta iespēja piedalīties bēru dievkalpojumā, liegta iespēja atvadīties no saviem mīļajiem. Bīskapu lūgšana stiprinās cilvēkus, kuri pārdzīvo smagus pārbaudījumus.

24 marts 2020, 16:03