Meklēt

Quo Vadis baznīca Romā Quo Vadis baznīca Romā  

Draudžu dievnami Romā paliek atvērti

Sekojot pāvesta Franciska garīdzniekiem adresētajam aicinājumam nepamest ticīgos šajā smagajā laikā vienus, Romas vikariāts piektdien, 13. martā, izdeva dekrētu, kas nosaka, ka baznīcām Mūžīgajā pilsētā arī šajā koronavīrusa izplatības laikā jābūt atvērtām individuālai lūgšanai.

Jānis Evertovskis - Vatikāns

Romas diecēzes ģenerālvikārs, kardināls Andželo Dedonatis parakstīja vēstuli, kurā norādīts, ka baznīcu slēgšana (12. marta dekrēts noteica, ka Romas dievnami turpmākās trīs nedēļas būs slēgti) ievestu cilvēkus, kuri jau tā jūtas izolēti, vēl lielākā apjukumā. Tāpēc tika nolemts izdot jaunu dekrētu, kas nosaka, ka draudžu dievnamiem un draudzēm pielīdzināmajiem misiju centriem ir jābūt atvērtiem. Priesteriem ir jāpalīdz ticīgajiem saprast, ka Baznīca neslēdz savas durvis nevienam, bet tikai gādā par to, lai neviens neriskētu ar savu dzīvību vai netiktu aizmirsts. Romas vikariāts aicina garīgos ganus, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus, sniegt slimajiem mierinājumu caur sakramentiem un palīdzēt trūcīgajiem un tiem, kuriem nav neviena, pie kā griezties pēc atbalsta. 

Kardināls Dedonatis skaidro, ka iepriekšējā lēmuma par baznīcu slēgšanu pamatā nebija irracionālas bailes vai salts pragmatisms, bet – paklausība Dieva gribai, kurš savukārt grib neko citu, kā tikai to, lai mēs dzīvotu. Lai apturētu koronavīrusa straujo izplatību, mēri ir jāpieņem – viņš uzsver. Mums jāsaprot, ka aiz aicinājuma neiziet no mājām slēpjas prasība rūpēties par kopējo labumu. 

Kardināls atzīst, ka rīkojums par nepulcēšanos kopā uz Euharistijas svinībām, mums, kristiešiem, ir sāpīgs. Bet, diemžēl, iet visiem kopā uz baznīcu ir tas pats, kas pulcēties citās vietās. Tas saistās ar citam cita aplipināšanas risku. Šajā situācijā Romas diecēzes ģenerālvikārs mudina visus ticīgos izmantot šo laiku kopīgai lūgšanai savās ģimenēs, tādā veidā glabājot un nododot tālāk savu vecāku un vecvecāku tradīciju. Viņš atgādina, ka mēs varam kopā lūgties, izmantojot arī sociālos tīklos. Tam pat ir speciāls haštāgs #iopregoacasa (#eslūdzosmājās).

14 marts 2020, 16:46