Meklēt

Romā pulcējās Arābu reģionu bīskapi

Arābu reģionu Bīskapu konference, kas no 17. līdz 20. februārim Romā tikās savā 70. plenārsamblejā, ir nākusi klajā ar piedāvājumu rīkot arābu reģionu jauniešu dienas. Kā vēstī Jeruzalemes latīņu rita patriarhāts, tiek lemts par šādu dienu sarīkošanu Jordānijā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Bez tam, Arābu reģionu bīskapu sanāksmē katra reģiona pārstāvis pastāstīja par situāciju savā ekleziālajā teritorijā, īpaši pieskaroties sociāla un pastorāla rakstura jautājumiem. Sesijā, ko vadīja Cilvēka integrālas attīstības dikastērija Migrantu un bēgļu nodaļas sekretārs, kardināls Maikls Černijs, tika diskutēts par pāvesta Franciska pēcsinodālo Apustulisko pamudinājumu “Querida Amazonia”.

Dienas kārtībā bija arī vadlīniju noteikšana Motu proprio “Vos estis lux mundi” piemērošanai praksē. Dokumentā ir ietverts procedūru izklāsts, lai apkarotu seksuālos pārkāpumus Baznīcā.

Pontifikālās Starpreliģiju dialoga padomes prezidents, kardināls Migels Anhels Aijuzo Giksots iztirzāja Deklarāciju par Cilvēku brālīgumu un mieru pasaulē, ko ir parakstījuši pāvests Francisks un Al Azharas lielais imams Muhammads Ahmads Al Taijibs. Deklarācijas mērķis ir stiprināt sociālās, politiskās un starpreliģiju attiecības globalā līmenī.

Kopā ar Bīskapu Sinodes ģenerālsekretāru, kardinālu Lorenco Baldisseri Arābu reģionu Bīskapu konferences pārstāvji apsprieda jautājumu par sinodalitāti Baznīcā. Kardināls aicināja pārvarēt jebkādu individuālisma un klerikāla autoritārisma formu, tā vietā izvēloties sadarbību visos līmeņos, sākot no draudzes līdz diecēzēm.

Vatikāna attiecību ar valstīm nodaļas sekretārs Pols Ričards Galagers, savukārt, runāja par Svētā Krēsla diplomātiskajām attiecībām ar citām valstīm. Noslēdzoties Arābu reģionu Bīskapu konferences plenārasamblejai, tika nolemts, ka nākamā šāda tikšanās tiks rīkota 2021. gada februārī Libānā.

22 februāris 2020, 19:03