Meklēt

Bangkokas stadionā pāvests vada dievkalpojumu Bangkokas stadionā pāvests vada dievkalpojumu 

Aizsargāt sievietes un bērnus no ļaunprātīgās izmantošanas posta

Karaļu pilī pāvests tikās ar Taizemes karali Mahu Vačirālongkornu (Ramu X). Tā bija privāta rakstura vizīte, kas ilga 30 minūtes. Tikšanās noslēgumā Francisks karalim uzdāvināja mozaīku, kurā attēlota rīta saules apmirdzēta Svētā Pētera bazilika un cilvēku pūlis, kas gaida pāvesta svētību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Ceturtdienas, 21. novembra, pēcpusdienā (plkst. 11.30 pēc Romas laika) "Thephasadin" stadionā Svētais tēvs vadīja dievkalpojumu. Bangkokas arhidecēzes ģenerālvikārs Džons Battista Somkiats Trinikorns informēja, ka Euharistijas svinībās piedalījās vairāk nekā 50 tūkstoši ticīgo, tostarp katoļu bēgļi no Vjetnamas.

"Kas ir mana māte un kas ir mani brāļi?" Jēzus atbilde ir skaidra: "Kas izpilda mana Tēva gribu, tas ir mans brālis un mana māte". Pāvests skaidroja, ka Evaņģēlijā atrodam daudzus jautājumus, kas liek mums aizdomāties, mudina doties ceļā, meklēt patiesību, atvērt sirdi un atklāt Kristu, kura vēsts vienmēr ir jauna un aktuāla. Klausoties Kunga vārdus un atbildot uz Viņa jautājumiem, misionāri apzinājās, ka viņi pieder lielākai ģimenei nekā tā, kas veidota no radnieciskām, kultūras, reģiona vai piederības kādai konkrētai grupai saitēm. Svētā Gara vadīti, misionāri devās ceļā, lai meklētu savas lielās ģimenes locekļus, kuri vēl nepazina Kristu. Pāvests atgādināja, ka pirms 350 gadiem tika izveidots Siāmas apustuliskais vikariāts. Toreiz misionāri šajā zemē iesēja sēklu, kas izdīga un šodien nes augļus.

Sprediķī Francisks skaidroja, ka apustuliskā vikariāta izveidošanas gadadiena nenozīmē atgriezties pie pagātnes notikuma. Tas ir arī aicinājums turpināt iesākto darbu ar tik pat lielu dedzību un paļāvību. Mēs esam mācekļi misionāri, ja pieņemam lēmumu kļūt par Kunga ģimenes locekli un darām to, ko darīja Viņš – sēdēt pie viena galda ar grēciniekiem un sludināt, ka Debesu Tēvs mīl visus cilvēkus. Pāvests atzina, ka viņš īpaši domā par sievietēm un bērniem, kas ierauti prostitūcijas un cilvēktirdzniecības tīklos; par atkarībās nonākušajiem jauniešiem, kuri pārstājuši sapņot; par migrantiem, kuri spiesti atstāt savas mājas un savas ģimenes; par trūkumcietējiem un tiem, kuri dzīvo bez draudzības ar Jēzu, bez spēka, gaismas un mierinājuma, ko tā dod, bez ticības kopienas, kas tos pieņemtu, bez dzīves jēgas un mērķa perspektīvas. Svētais tēvs uzsvēra, ka šie cilvēki ir mūsu brāļi un mūsu mātes. Māceklis misionārs zina, ka evaņģelizēt nozīmē atvērt durvis Dievam un tuvākajam, palīdzēt savam brālim un savai māsai tikties ar žēlsirdīgo Tēvu.

Pāvesta Franciska apustuliskās vizītes Taizemē otrajā dienā notika 6,0 magnitūdu zemestrīce, kuras epicentrs atradās 92 km uz ziemeļiem no Muangnanas pilsētas, kas atrodas Laosas pierobežas reģionā, 21. novembrī paziņoja Seismisko pētījumu centrs.

Photogallery

Pāvesta vadītais dievkalpojums Bangkokas stadionā
21 novembris 2019, 12:31