Meklēt

Jaunie Vjetnamas katoļi Jaunie Vjetnamas katoļi 

Pāvests Vjetnamas jauniešiem: "Lai atmirdz jūsu katoliskā identitāte!"

"Atgriezies savās mājās, atgriezies pie savējiem!", šie aicinājuma vārdi ir Vjetnamas Jauniešu dienas moto.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Video vēstījumā Svētais tēvs atgādina, ka Pasaules Jauniešu dienas temats nenozīmē tikai atnākt atpakaļ, jo māja nav ierobežota vai noslēgta vieta, tā norāda uz ceļu, uz misiju, uz iziešanu. Francisks mudina jauniešus pieņemt Vjetnamas ticības mocekļu mantojumu, uzklausīt savu vecāku un vecvecāku liecības, kuri kara laikā zaudēja visu, izņemot ticības spēku un skaistumu. “Neaizmirstiet, ka starp jums ir daudzi, kuri vēlas dzirdēt Evaņģēlija vēsti”, teica pāvests. “Kristus jums ir uzticējis pienākumu veidot jaunu, brālīgu, prieka un dzīvības pilnu Baznīcu – māju. Lai caur jūsu dzīves liecību Dieva pestīšanas vēsts sasniedz jūsu tuvinieku un jūsu tautiešu sirdis! Vienmēr caur liecību, nekad caur prozelītismu!” – atgādina Svētais tēvs.

28 novembris 2019, 12:47