Meklēt

Svētais Jānis Pāvils II Svētais Jānis Pāvils II  

Pāvesta Jāņa Pāvila II vecāki ceļā uz beatifikāciju

Polijas Bīskapu konference ir devusi atļauju sākt Jāņa Pāvila II vecāku beatifikācijas procesu diecēzes līmenī. "Nav ne mazāko šaubu, ka nākošā svētā pāvesta garīgums izveidojās ģimenē, pateicoties viņa vecāku ticībai", sacīja bijušais Jāņa Pāvila II sekretārs, kardināls Staņislavs Dzivišs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Šī gada 8. un 9. oktobrī notika Polijas Episkopāta 384. plenārā asambleja, kuras laikā tika diskutēts par Karola Vojtilas dzimšanas piemiņas 100. gadadienas, kas iekritīs 2020. gada 18. maijā, svinību dažādiem aspektiem. Šajā sakarā Krakovas arhidiecēzei tika dota atļauja griezties pie Svētā Krēsla, lai saņemtu "nulla osta" svētā pāvesta vecāku – tēva Karola Vojtilas un mātes Emīlijas Kačorovskas beatifikācijas procesa uzsākšanai.

Kardināls Dzivišs pauda pārliecību, ka Vojtilas vecāki var kļūt par spožu piemēru mūsdienu ģimenēm, un atgādināja, ka pāvests Francisks Jāņa Pāvila II kanonizācijas ceremonijas laikā piešķīra viņam titulu "Ģimeņu pāvests". Māte Emīlija nomira, kad Karolam bija tikai 9 gadi, bet tēvs, kura vārds bija arī Karols, aizgāja mūžībā Otrā Pasaules kara laikā, 1941. gadā.

Polijas Bīskapu konferences dalībnieki arī atbalstīja ideju, ka svētais Jānis Pāvils II varētu kļūt par poļu un ukraiņu izlīgšanas aizbildni. Izlīgšana būtu nepieciešama sakarā ar kara laikā pastrādātajiem noziegumiem. Dialoga, izlīgšanas un piedošanas teoloģija, ko attīstīja svētais pāvests, balstoties uz Evaņģēlija vērtībām, ļāva abām tautām spert nopietnus soļus uz priekšu savstarpējās sapratnes ceļā.

Episkopāta tikšanās laikā tika apstiprinātas arī jaunās normas par priesteru formāciju, runāts par Ārkārtējo misionāro mēnesi, 13. oktobrī gaidāmajām vēlēšanām un izmantošanas skandāliem Baznīcā. Bīskapi nodibināja speciālu fondu, kura mērķis būs palīdzības sniegšana izmantošanas upuriem. Pieskaroties vēlēšanām, Polijas bīskapi atgādināja, ka piedalīšanās vēlēšanās ir katra pilsoņa morāls pienākums. 

12 oktobris 2019, 14:42