Meklēt

2019.09.02 Vescovi del Sinodo della Chiesa Greco Ortodossa 2019.09.02 Vescovi del Sinodo della Chiesa Greco Ortodossa 

Romā notiek Ukrainas grieķu-katoļu rita Bīskapu Sinode

Romā uz Ukrainas grieķu katoļu rita Bīskapu Sinodi ir pulcējušies 47 bīskapi. Viņi ir ieradušies gan no Ukrainas, gan arī no diasporas – no Kanādas, ASV, Lielbritānijas un Īrijas, Francijas, Nīderlandes un Vācijas, no Skandināvijas valstīm, Itālijas, Polijas, Brazīlijas, Argentīnas, Austrālijas. Sinodē piedalās arī Krievijas Austrumu katoļu ordinārijs, Baltkrievijas grieķu-katoļu apustuliskais delegāts, apustuliskais administrators Kazakstānā un Centrālāzijā, Ukrainas grieķu-katoļu kopienas pārstāvji Rumānijā, Austrijā un Spānijā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

2. septembrī Ukrainas grieķu-katoļu rita Bīskapu Sinodes dalībnieki bija ieradušies audiencē pie pāvesta. Iepazīstinot Svēto tēvu ar Sinodes darbu, Viņa Svētība Svjatoslavs Ševčuks akcentēja, ka “nepietiek ar Sinodes sasaukšanu, bet pašiem ir jābūt par Sinodi”. Ukrainas grieķu-katoļu Baznīcas virsgans apliecināja, ka bīskapi vēlas būt par Sinodi ne tikai sēžu laikā, bet arī tad, kad atgriezīsies sev uzticētajās kopienās. “Nav iespējams iet sēžot!” sacīja arhibīskaps Ševčuks. Viņš piebilda, ka bīskapi vēlas turpināt sinodālo gājumu kopā ar Baznīcas klēru un ticīgajiem, vīriešiem un sievietēm, bērniem un jauniešiem, kas dzīvo dažādās zemēs un dažādu kultūru kontekstā, runā dažādās valodās un pieder dažādām nācijām.

Pāvests Francisks, pieņemot audiencē Ukrainas grieķu katoļu rita bīskapus, runāja spontānā veidā, bez iepriekš sagatavota teksta. Svētais tēvs atzīmēja, ka Sinode nenozīmē panākt vienprātību kā tas ir politikā. Sinodē ir svarīga Svētā Gara klātbūtne. Ja nav Svētā Gara, nav sinodalitātes. Baznīcas aicinājums ir evaņģelizēt. Pāvests aicināja ienākt Sinodē ar šo garu, lūgt Svēto Garu. Francisks minēja Efezas koncilu, kur koncila tēvi strīdējās, bet beigās Svētais Gars bija tas, kurš viņiem lika apliecināt, ka Marija ir Dieva Māte. Līdzīgi ir Bīskapu Sinodē. “Mēs nevēlamies, lai Baznīca kļūtu kongregacionāla Baznīca, bet gan sinodāla Baznīca. Ejiet pa šo ceļu!” norādīja pāvests Ukrainas grieķu-katoļu rita bīskapiem.

03 septembris 2019, 18:55