Meklēt

Pāvesta vizītes Latvijā pirmās gadadienas atzīmēšana Romā, Svētā Pētera bazilikā (24.09.19.) Pāvesta vizītes Latvijā pirmās gadadienas atzīmēšana Romā, Svētā Pētera bazilikā (24.09.19.) 

Pāvesta vizītes Latvijā gadadienu svin arī Romā

Pāvesta Franciska vizītes Latvijā pirmo gadadienu atzīmē ne tikai Latvijā, bet arī Romā. Otrdienas, 24. septembra, rītā Svētā Pētera bazilikā notika Euharistijas svinības latviešu valodā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Atceroties Svētā tēva vizīti Rīgā un Aglonā, daži Romas latvieši vienojās kopīgā lūgšanā un sadraudzībā. Svēto Misi Gvadelupes Dievmātes kapelā, bazilikas kriptā, celebrēja no Latvijas Mūžīgajā pilsētā iebraukušais priesteris Juris Jalinskis, koncelebrējot šeit studējošajiem priesteriem – Mihailam Volohovam un Kārlim Miķelsonam. Liturģijas laikā lasījumu lasīja m. Silvija Krivteža.

Homīlijā priesteris Jalinskis, kurš bija arī pāvesta vizītes Latvijā galvenais organizators, uzsvēra vēsturiskā notikuma lielo nozīmi un aktualitāti šodien. Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija lasījumu (sal. Lk 8, 19-21), viņš norādīja, ka mēs bieži vien pierodam pie Kunga klātbūtnes un gribam it kā automātiski skaitīties Jēzus brāļi un māsas. Protams, mēs tādi arī esam, taču Jēzus mūs ved vēl tālāk. Viņš saka: "Mana māte un brāļi ir tie, kas klausās Dieva Vārdu un to izpilda". Tātad, mēs esam aicināti klausīties, lai atkal no jauna sadzirdētu un atminētos to, ko mums teica Svētais tēvs, pirms gada apmeklējot mūsu zemi, gan arī, lai turpinātu dzirdēt, ko Kungs mums ikdienā saka un uz ko Viņš mūs aicina katru dienu no jauna.

Dievkalpojumā, lai gan tas notika latviešu valodā, piedalījās arī viens ticīgais no Šveices. Pēc tam tā dalībnieki devās uz kopīgām brokastīm.

24 septembris 2019, 11:27