Meklēt

2019.01.20 Presa di Possesso Cardinale Angelo Becciu 2019.01.20 Presa di Possesso Cardinale Angelo Becciu 

Svētās Klāras piemiņas diena Asīzē

“Atjauno manu Baznīcu!” – par šo Jēzus aicinājumu svētajam Franciskam pārdomās kavējās kardināls Andželo Beču, kurš 11. augustā apmeklēja Asīzi, lai svinētu svētās Klāras piemiņas dienu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Svēto lietu kongregācijas prefekts aicināja dievkalpojuma dalībniekus “aizslaucīt prom draudīgos mākoņus, kas savelkas pār Baznīcu”. Svētās Klāras bazilikā kopā ar viņu koncelebrēja minētās kongregācijas sekretārs, arhibīskaps Marčello Bartoluči un Asīzes-Nočera Umbra arhibīskaps Gualdo Tadino.

Svētās Mises homīlijā Vatikāna pārstāvis atzīmēja, ka šodien ekleziālo kopību apdraud pārāk daudzas balsis, ko pastiprina mūsdienu komunikācijas līdzekļi. Kritizējoša attieksme un nepieņemamas teorijas par Kristus vikāra lomu samulsina Jēzus mācekļus, daudzi no kuriem ļauj sevi pārliecināt viltus praviešiem. Bez tam, skandāli, ko ir izraisījuši Baznīcas kalpotāji, ir dziļi  ievainojuši ticīgo kopienas tēlu – pat tiktāl, ka daudzi izjūt kārdinājumu pagriezt muguru Kungam un Viņa Baznīcai.

Kardināls Beču atgādināja, ka velns savā etimoloģiskajā nozīmē ir tas, kurš šķir, kurš iespraucas starp cilvēkiem, rada barjeras un plaisas ar mērķi sagraut Baznīcu. Svētās Mises celebrants aicināja to nepieļaut, bet būt par uzticīgiem Kunga mācekļiem un rādīt Baznīcas visskaistāko pusi. Kardināls atgādināja, ka arī šais grūtajos laikos Baznīcu atbalsta Svētā Gara darbība, kā arī nemitīgas daudzu ticīgo, jo īpaši klauzūras māsu lūgšanas. Atrodoties dievnamā, kas saistās ar klarišu ordeni, Svēto lietu kongregācijas prefekts novēlēja šo māsu lūgšanām visu Baznīcu, Svēto tēvu, Asīzes diecēzi un draudzes, visu Itāliju, lai ticīgo kopienas būtu tik dzīvas, ka spēj drosmīgi un priecīgi sludināt cerības un mīlestības Evaņģēliju.

Kardināls pateicās klarisēm par lūgšanām piesātināto klātbūtni Baznīcā un sabiedrībā. “Jūs esat ļoti dārgas par dzīvi, kas dāvāta nabadzībā, šķīstībā un paklausībā; par lūgšanu dzīvi, ko ik dienas pavadāt šīs pilsētas, Baznīcas un visas cilvēces atpestīšanas labā,” teica kardināls Beču, vēršoties pie svētās Klāras sekotājām.

Svēto lietu kongregācijas prefekts atzīmēja, ka statistika šodien met izaicinājumu, kristiešu skaits arvien samazinās un baznīcas kļūst tukšākas. Vai būsim spējīgi, kā svētā Klāra, izplatīt gaismu, izstarot to ikdienā, vai arī nolemsim sevi būt par nenozīmīgām personām, ko pasaule, kura ilgojas pēc autentiskiem un ar Dievu bagātiem cilvēkiem, atgrūž? Kardināls aicināja raudzīties uz Svēto Klāru, kura ir atstājusi vienmēr aktuālu pamācību: dzīvot vienotībā ar Jēzu un nekad no Viņa nešķirties.

23 augusts 2019, 19:25