Meklēt

2019.07.13 padre Gerard Francisco TIMONER 2019.07.13 padre Gerard Francisco TIMONER 

Jauns vadītājs dominikāņu ordenim

51 gadu vecais filipīnietis Džerards Francisks Timoners III ir ievēlēts par jauno dominikāņu ordeņa mestru. Viņš ir pirmais aziāts, kuram ģenerālkapitula locekļi ir uzticējuši vadīt seno Sprediķotāju ordeni.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Tūlīt pēc ievēlēšanas tēvs Džerards atzīmēja, ka “Baznīcas būtība ir kopībā, kas īpašā veidā konkretizējas, kad brāļi svin Euharistiju”. “Mums, dominikāņiem,” teica jaunais ordeņa vadītājs, “ir jākalpo Baznīcai ar to, kas mēs esam, proti, ar brāļu kopību.” “Ir jāpalīdz šai Baznīcai kļūt par spēcīgu kopību. Mums nav nemitīgi jāraugās uz sevi, bet uz Baznīcu, kurai ir jāpalīdz kalpot un celt,” sacīja tēvs Džerards. Viņš piebilda, ka brāļi, kuri pēc ievēlēšanas mestra amatā, nāca viņu apsveikt, ir teikuši, ka par viņu lūgušies, un tas ir devis drosmi veikt uzticēto misiju.

Dominikāņu ordeņa mestra palīgs Migels Anhels del Rio pauž pārliecību, ka jaunais plašās kopienas vadītājs var ienest ordenī daudzas labas lietas, tai skaitā neeiropeisku skatījumu. Lielākā daļa Sprediķotāju ordeņa mestru līdz šim ir bijuši eiropieši, tātad, jaunais vadītājs uz lietām var paraudzīties no cita skatu punkta.

2014. gadā pāvests Francisks tēvu Džerardu Timoneru III nominēja par Starptautiskās Teoloģijas komisijas biedru. Komisiju 1969. gada 11. aprīlī izveidoja pāvests Pāvils VI, lai palīdzētu Svētajam Krēslam izskatīt svarīgus un aktuālus doktrinālos jautājumus.

16 jūlijs 2019, 17:12