Meklēt

2019.04.27 Chiesa greco cattolica, Ucraina 2019.04.27 Chiesa greco cattolica, Ucraina 

Itālijā izveidots grieķu-bizantiešu rita ukraiņu katoļu ekzarhāts

Pāvests ir izveidojis apustulisko ekzarhātu Itālijā dzīvojošajiem ukraiņu katoļiem, kas pieder grieķu-bizantiešu ritam. Par šī ekzarhāta apustulisko administratoru “sede vacante” Francisks ir nominējis Romas diecēzes ģenerālvikāru, kardinālu Andželo De Donatis. Baznīca-katedrāle un ekzarhāta sēdeklis atradīsies Svēto Sergija un Baka draudzē Romā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Ukraiņi, to skaitā arī grieķu-bizantiešu rita katoļticīgie, Itālijā lielā skaitā sāka ierasties pirms 20 gadiem, meklējot šeit labāk apmaksāta darba iespējas, salīdzinot ar tām, kas ir dzimtenē. Ticīgo pastorālo aprūpi visos šais gados ir organizējusi Itālijas Bīskapu konferences Migrantu nodaļa. Tā ir nozīmējusi priesteri, kuram jāveic nacionālā koordinatora pienākumi, savukārt draudzes tika uzticētas vietējam latīņu rita bīskapam. Saikne ar grieķu katoļu Baznīcu Ukrainā līdz šim ir notikusi caur apustulisko vizitatoru, kura pienākumus šobrīd veic bīskaps Dionīzijs Lahovičs.

Šodien ukraiņu grieķu katoļu ticīgo skaits Itālijā ir sasniedzis 70 tūkstošus. Viņi pieder 145 kopienām, kuras aprūpē 62 priesteri.

13 jūlijs 2019, 18:51