Meklēt

2019.07.26 SECAM Bishops official plenary photo 2019.07.26 SECAM Bishops official plenary photo 

Āfrikas un Madagaskaras Bīskapu konferenču simpozijam - 50

Pāvests sveic Āfrikas un Madagaskaras Bīskapu konferenču simpoziju sakarā ar šīs institūcijas 50. gadskārtu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vēstījumu, ko Svētā tēva vārdā  konferencēm – simpozija loceklēm ir nosūtījis Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins, 21. jūlijā Lubagas Svētās Sirds katedrālē Ugandā nolasīja apustuliskais nuncijs šai zemē Luidži Bjanko. No 21. līdz 29. jūlijam šeit ir pulcējušies Āfrikas un Madagaskaras Bīskapu konferenču vadītāji.

Vēstījumā kardināls Pjetro Parolins atzīmē, ka pāvests pauž prieku par simpozija 50 gadu jubileju un lūdz nodot sveicienus visiem tā dalībniekiem. Svētais tēvs vienojas ar tiem pateicībā Dievam par daudzajām saņemtajam žēlastībām, kā arī par brālīgo komūniju šais 50 gados. Pāvests novēl, lai Āfrikas un Madagaskaras bīskapus Kungs stiprina viņu lielajā evaņģelizācijas darbā. Tas prasa, lai Evaņģēlijs caurstrāvotu katru bīskapu dzīves aspektu, un lai to varētu nest citiem. Šādā veidā Bīkapu konferenču simpozijs var sniegt vērtīgu kalpojumu visam Āfrikas kontinentam.

26 jūlijs 2019, 15:20